The European Venue for Green Ideas
28.11.2016
TINA, hajde kući! Stigla su zajednička dobra

Tokom proteklog decenija zemlje jugoistočne Evrope izložene su snažnom valu pretvaranja svega u robu, privatizacije i eksproprijacije prirodnih i javnih resursa. Premda većina vlada u toj regiji podržava taj trend, u kojem je evropska integracija često korištena kao sredstvo u službi interesa privatnih kompanija, sve više građanki i građana postupno postaje svjesno golemog, dubokog pustošenja […]

Read more
28.11.2016
Institucionalna raznolikost za otporna društva

Tradicionalno je postojala sklonost da se pristupe upravljanju resursima u društvu ili pružanju usluga prikazuje kao oštar izbor između državne kontrole i kontrole putem tržišnih mehanizama. Ta binarna podjela zanemaruje ključnu treću mogućnost: upravljanje od strane autonomnih građana. Dokazi upućuju na to da je taj pristup ključan za dobrobit kako pojedinaca, tako i društava. Dvije […]

Read more
28.11.2016
Ponovno preuzimanje vlasništva – Preobražaj kapitala u zajednička dobra

Bilo u prirodnom bilo u virtualnom svijetu – velik raskorak između načina kako se poima resurse i njima upravlja pokazuje nam da pristup zasnovan na zajedničkim dobrima, a ne onaj koji slijedi tržišnu logiku, može voditi ka dramatično različitim ishodima.   Što bi bila vaša definicija zajedničkih dobara? Ugo Mattei: Pojam zajedničkih dobara na može […]

Read more