The European Venue for Green Ideas
17.01.2017
Instytucjonalna różnorodność na rzecz trwałych społeczności

Społeczne podejście do zarządzania zasobami lub świadczenia usług kształtowało się do tej pory w formie ostrego wyboru między kontrolą państwa a mechanizmami rynkowymi. Alternatywa ta pomija trzecią możliwość – zarządzanie realizowane przez autonomicznych obywateli. Istnieją dowody na to, że podejście to jest kluczowe dla jakości życia – zarówno jednostek, jak i społeczności. Dwie prawdziwe historie […]

Read more
09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

“Punkty zwrotne” (Tipping Points) – tak brzmiał tytuł organizowanej przez Instytut Ekologii Politycznej Zielonej Akademii w roku 2016. Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi […]

Read more
12.12.2016
Kosmiczna Bonanza – górnictwo w kosmosie

Czy czeka nas koniec ryzyka niedoborów? Amerykańskie firmy planują wykorzystanie olbrzymich zasobów dostępnych we wszechświecie surowców. Kosmiczne górnictwo jest też jednak źródłem konfliktów – globalne dobra wspólne przestrzeni poza naszą planetą mogą zostać zawłaszczone, co powieliłoby wzorce odgradzania surowców na Ziemi. Ameryka nadal jest miejscem, w którym znajdziemy ducha prawdziwych pionierów. W roku 2015 prezydent […]

Read more
12.12.2016
Odzyskiwanie posiadania – transformacja kapitału w dobra wspólne

Różnorodność pojmowania i zarządzania zasobami – zarówno w świecie naturalnym, jak i wirtualnym – pokazuje, że podejście oparte na idei dóbr wspólnych może nas prowadzić do zupełnie innych rezultatów niż kierowanie się logiką rynkową. Wywiad z Molly Scott Cato i Ugo Mattei. Zielony Magazyn Europejski: Jak zdefiniowalibyście dobra wspólne? Ugo Mattei: Koncepcję tą nie da […]

Read more
01.12.2016
ZAPŁACZ NAD RZEKĄ – Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych grożą zniszczeniem polskich rzek, które powinny być kontrolowane i zarządzane przez lokalne społeczności, a przynajmniej z ich udziałem. Unikalne przyrodniczo rzeki Wisła i Odra są wspólnym dobrem Polaków i Europejczyków, które – w interesie wąskiego lobby i w imię fałszywej obietnicy rozwoju gospodarczego i lepszej ochrony przeciwpowodziowej – może […]

Read more
28.11.2016
Krytyka instytucji zarządzających miejskimi dobrami wspólnymi – w drodze do rebelii?

Globalna dynamika działa na miasta w dwóch wymiarach: finansów i obrotu nieruchomościami. Obydwie te tendencje wywołały wysoce zróżnicowane formy utowarowienia przestrzeni miejskiej. Nie jest to proces toczący się w izolacji, lecz włączony w życie miejskie poprzez określone i zróżnicowane instrumenty. Przykłady z Włoch są ważne ze względu na zakres, w którym są w stanie wymagać […]

Read more
28.11.2016
Zmieniające się spojrzenie na dobro wspólne i partycypację obywatelską

Miasto Grenoble, którego merem jest polityk Zielonych, Eric Piolle, przygotowało ambitny plan transformacji ekologicznej realizowanej w okresie poważnych ograniczeń budżetowych. Zarządzanie przestrzenią publiczną służącą całej społeczności wymaga od mieszkańców, aby dokonali pewnych wyrzeczeń i spojrzeli ponad własny interes, co z politycznego punktu widzenia może okazać się niełatwe do „sprzedania”. Eric Piolle odpowiedział na pytania Rosalie […]

Read more
28.11.2016
Cyfrowe dobra wspólne: nasze wspólne prawo do wiedzy i kultury

Wraz ze wzrostem ilości produkowanych i dostępnych w Internecie dzieł kultury oraz prac naukowych kluczowe staje się pytanie o wolność do korzystania z ogromu „cyfrowych dóbr wspólnych”. Odcinanie od nich dostępu może oznaczać poważne konsekwencje dla edukacji, wymiany kulturowej, a nawet zdrowia obywatelek i obywateli Europy. Wywiad z Julią Redą Zielony Magazyn Europejski: Jaka jest […]

Read more
28.11.2016
Nadszedł czas. Dobra wspólne wczoraj i dziś

Dobra wspólne wracają! Trudno nie zauważyć ich popularności. Postępowi myśliciele oraz zieloni stratedzy na całym świecie patrzą się na nie jako na trwałą, zrównoważoną alternatywę dla naszego opierającego się na konkurencji społeczeństwa. Czym jednak tak naprawdę są? Skąd się wywodzą i co mogą nam powiedzieć o dzisiejszej gospodarce? Rzut oka na ich długą historię pozwala […]

Read more
21.11.2016
Klimat i energia: imperium kontratakuje

Walka ze zmianami klimatu weszła w fazę tyleż trudną, co decydującą.

Read more