The European Venue for Green Ideas
10.02.2017
Żniwa zmian – nowa zielona siła polityczna na Litwie

Sporo uwagi wzbudziło zeszłoroczne zwycięstwo Litewskiego Związku Chłopów i Zielonych. Zielony Magazyn Europejski rozmawia z posłem tego ugrupowania, Tomasem Tomilinasem, na temat jego partii, jej spojrzenia na Europę oraz źródłach sukcesu w niełatwych warunkach konserwatywnego elektoratu, różnorodności etnicznej oraz pozycji geopolitycznej. ZME: W ostatnich wyborach parlamentarnych Litewskiemu Związkowi Chłopów i Zielonych udało się osiągnąć wielki […]

Read more
03.02.2017
Dobra wspólne i odnowa Europy

Dobra wspólne to rozwijająca się na kontynencie koncepcja, stawiająca na współtworzenie, opiekę oraz trwałość społeczną i ekologiczną. Perspektywa ta może – poprzez konstruktywne i praktyczne rozwiązania w wielu dziedzinach życia – pomóc w tchnięciu nowych sił w projekt europejski. Duża część dominującej obecnie opowieści o Europie skupia się jednak na wzroście, konkurencji oraz międzynarodowym handlu, […]

Read more
23.01.2017
Zaklęty krąg pogardy

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę obietnicami dowartościowania pozostawionych na uboczu polskiej transformacji ekonomicznej. Pozory egalitarnej retoryki stoją w sprzeczności z pogardą, jaką darzy „liberalne elity” oraz rzekomych „lewaków”. Dzisiejsza liberalna opozycja i wspierające ją media również używały pogardy w roli broni politycznej – ze szkodą dla debaty politycznej. Postępowa alternatywa dla wspomnianych dwóch opcji będzie […]

Read more
17.01.2017
Instytucjonalna różnorodność na rzecz trwałych społeczności

Społeczne podejście do zarządzania zasobami lub świadczenia usług kształtowało się do tej pory w formie ostrego wyboru między kontrolą państwa a mechanizmami rynkowymi. Alternatywa ta pomija trzecią możliwość – zarządzanie realizowane przez autonomicznych obywateli. Istnieją dowody na to, że podejście to jest kluczowe dla jakości życia – zarówno jednostek, jak i społeczności. Dwie prawdziwe historie […]

Read more
09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

“Punkty zwrotne” (Tipping Points) – tak brzmiał tytuł organizowanej przez Instytut Ekologii Politycznej Zielonej Akademii w roku 2016. Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi […]

Read more
12.12.2016
Kosmiczna Bonanza – górnictwo w kosmosie

Czy czeka nas koniec ryzyka niedoborów? Amerykańskie firmy planują wykorzystanie olbrzymich zasobów dostępnych we wszechświecie surowców. Kosmiczne górnictwo jest też jednak źródłem konfliktów – globalne dobra wspólne przestrzeni poza naszą planetą mogą zostać zawłaszczone, co powieliłoby wzorce odgradzania surowców na Ziemi. Ameryka nadal jest miejscem, w którym znajdziemy ducha prawdziwych pionierów. W roku 2015 prezydent […]

Read more
12.12.2016
Odzyskiwanie posiadania – transformacja kapitału w dobra wspólne

Różnorodność pojmowania i zarządzania zasobami – zarówno w świecie naturalnym, jak i wirtualnym – pokazuje, że podejście oparte na idei dóbr wspólnych może nas prowadzić do zupełnie innych rezultatów niż kierowanie się logiką rynkową. Wywiad z Molly Scott Cato i Ugo Mattei. Zielony Magazyn Europejski: Jak zdefiniowalibyście dobra wspólne? Ugo Mattei: Koncepcję tą nie da […]

Read more
01.12.2016
ZAPŁACZ NAD RZEKĄ – Polskie rzeki – zagrożone dobro wspólne

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych grożą zniszczeniem polskich rzek, które powinny być kontrolowane i zarządzane przez lokalne społeczności, a przynajmniej z ich udziałem. Unikalne przyrodniczo rzeki Wisła i Odra są wspólnym dobrem Polaków i Europejczyków, które – w interesie wąskiego lobby i w imię fałszywej obietnicy rozwoju gospodarczego i lepszej ochrony przeciwpowodziowej – może […]

Read more
28.11.2016
Krytyka instytucji zarządzających miejskimi dobrami wspólnymi – w drodze do rebelii?

Globalna dynamika działa na miasta w dwóch wymiarach: finansów i obrotu nieruchomościami. Obydwie te tendencje wywołały wysoce zróżnicowane formy utowarowienia przestrzeni miejskiej. Nie jest to proces toczący się w izolacji, lecz włączony w życie miejskie poprzez określone i zróżnicowane instrumenty. Przykłady z Włoch są ważne ze względu na zakres, w którym są w stanie wymagać […]

Read more
28.11.2016
Zmieniające się spojrzenie na dobro wspólne i partycypację obywatelską

Miasto Grenoble, którego merem jest polityk Zielonych, Eric Piolle, przygotowało ambitny plan transformacji ekologicznej realizowanej w okresie poważnych ograniczeń budżetowych. Zarządzanie przestrzenią publiczną służącą całej społeczności wymaga od mieszkańców, aby dokonali pewnych wyrzeczeń i spojrzeli ponad własny interes, co z politycznego punktu widzenia może okazać się niełatwe do „sprzedania”. Eric Piolle odpowiedział na pytania Rosalie […]

Read more