Apolena Rychlíková

Apolena Rychlíková graduated from the Department of Documentary Film at FAMU, Prague. She works primarily in the field of socially engaged documentary. Her latest film, Czech Journal: The Limits of Work (2017), won the Czech Joy prize for Best Czech Documentary Film and the Audience Award at the Jihlava International Documentary Film Festival in 2017. She is also a journalist at a2larm.cz

Articles

17.05.2018
Hranice Práce: Chudoba a Vykořisťování V Dnešní Evropské Uni

Uvědomovala jsem si, že špatně placená práce a pracovní podmínky jsou důležitým tématem v České republice a že by bylo dobré o nich psát. Jenže moje zdroje nechtěly vystupovat jako hrdinové reportáží. Báli se. Stávalo se i to, že nechtěli vystupovat ani anonymně, chtěli si jen postěžovat, ale měli obavu, že by zaměstnavatel přišel na to, že to byli právě oni, kdo informace vynesl.

Read more
17.05.2018
The Limits of Work: Poverty and Exploitation in Today’s European Union

A photo essay by Apolena Rychlíková and Saša Uhlová on the harsh, insecure, and unsafe reality of temp agency work in the Czech Republic.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.