The European Venue for Green Ideas

Languages

21.06.2017
Epoka piewców pozornego bezpieczeństwaSociety, Media and Culture

Jakie ramy międzynarodowe ograniczają skalę inwigilacji – i czy są one skuteczne w czasie, kiedy terrorystyczne akty przemocy stają się usprawiedliwieniem dla postępującej rozbudowy narzędzi kontroli, mogących negatywnie wpływać na prawa obywatelskie? Co można zrobić na szczeblu unijnym, by wzmocnić kontrolę kontrolujących?

Read more
21.06.2017
Destruction by Deregulation: the Grenfell Tower FireJustice

This week's tragic fire in London was down to austerity, privatisation, and deregulation - and those hit hardest were poor and people of colour.

Read more
20.06.2017
Transatlantic Relations: Germany, Europe, and the USGeopolitics

How will the Trump administration's policies influence EU defense, integration and upcoming elections, notably in Germany?

Read more
20.06.2017
Les Verts au Sein de la Majorité : un Casse-Tête à l’Interne pour les PartisUncategorised

Ces dernières années, des partis verts ont fait partie d’un gouvernement ou d’une majorité au niveau de villes et communes dans de nombreux pays européens. Les ministres et bourgmestres verts ont accompli des avancées importantes, mais ont également beaucoup appris à leurs dépens. Dans certains cas, les partis ont subi des tensions internes importantes. Parfois, […]

Read more
20.06.2017
Groenen in de Meerderheid: Het Pijnpunt van de Interne PartijorganisatieUncategorised

In tal van landen hebben de laatste jaren groene partijen deel uitgemaakt van een regering of een meerderheid op niveau van een gemeente of stad. Groene ministers en burgemeesters realiseerden er belangrijke zaken, maar betaalden vaak ook leergeld. In sommige gevallen kwam de partij intern onder zware spanning te staan. Soms kwam het zelfs tot […]

Read more
19.06.2017
Greens in Government: A Headache for Internal Party OrganisationDemocracy

Being in government entails a swathe of singular and testing challenges that Greens have to be prepared for.

Read more
15.06.2017
Green Observatory: SecurityGeopolitics

With European countries facing multiple security challenges, the question of security and defense measures is high on the political agenda. Experts, activists, & politicians active in this field discuss developments in their national contexts, the role of the EU, as well as the position and policies of Greens, who have historically had a difficult relationship to security & defence issues, preferring to focus on multilateralism and soft power measures.

Read more
15.06.2017
Are the Greens Still Relevant in the UK?Politics

Following the Labour Party's gains at the recent UK elections, on a platform adopting various Green policies, do the UK's Green parties still have a role to play in the political scene?

Read more
14.06.2017
Samobójstwo współpracy transatlantyckiejGeopolitics

Wybór Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych jest wydarzeniem o istotnym wpływie na bezpieczeństwo Europy, relacje transatlantyckie oraz globalną równowagę sił. System międzynarodowy, opierający się w dużej mierze na zobowiązaniach obronnych USA oraz rosnących obrotach globalnego handlu skonfrontowany został z wielkimi zmianami w kraju, który od roku 1945 gwarantował jego funkcjonowanie. Europa musi szybko zdać sobie z tej rzeczywistości sprawę i zwiększyć zdolności do bronienia samej siebie.

Read more
13.06.2017
Working with Nature or Against it?Agriculture

The debate around glyphosate goes beyond whether it's carcinogenic or not - it challenges our whole model of agriculture, but there is an alternative.

Read more