09.06.2020
Door de bomen het bos zien: Een raamwerk om groene voorstellen te beoordelen

Een evaluatie van groene voorstellen met behulp van het raamwerk uit deze bijdrage kan helpen om te verzekeren dat het pad dat we kiezen in de groene transitie leidt tot de samenleving waar we graag in willen leven.

Read more
05.08.2019
Enter the dragon: de nieuwe economische wereldorde en wat die betekent voor Europa

Handelsoorlogen, sancties, vijandige overnames, valutamanipulatie – er verrijst een nieuwe economische orde. De wereldeconomie is het voornaamste gevechtsterrein geworden voor geopolitieke hegemonie tussen de VS en China. In veranderende tijden kan een positieve handelsagenda Europa zelfs helpen om zijn sociale en ecologische modellen verder te verspreiden.

Read more
18.07.2019
Verkiezingen in België: gemengde gevoelens bij de groene partijen

Op 26 mei 2019 stemden de Belgen in nationale, regionale en Europese verkiezingen. Een maand na de verkiezingen onderzoekt Luc Barbé het politieke speelveld om zich af te vragen waar de groene partijen van België nu staan.

Read more
24.04.2019
Komt er na de Wurggreep van de Economische Groei een Postgroei of Radikale Ontgroei?

In dit tweede deel van het interview van Ricaardo Mastini met Giorgis Kallis en Tim Jackson op Postgroeiconferentie van 2018 in het Europees Parlement wordt het verleden onder de loep gehouden om te achterhalen hoe het komt dat groei alles in belang kon overtreffen. Ook komt de vraag aan bod hoe we een toekomst na de groei vorm kunnen geven. Wat betekent dat voor het kapitalisme zoals wij het nu kennen?

Read more
24.04.2019
Postgroeipolitiek

De Postgroeiconferentie van 2018 in het Europees Parlement was een mijlpaal in de geschiedenis van het postgroeidebat, dat zich tot nu hoofdzakelijk heeft afgespeeld in academische kringen. In het eerste deel van een tweedelig interview bespreekt Riccardo Mastini met Giorgos Kallis en Tim Jackson, twee belangrijke postgroeidenkers op die conferentie, wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn als we ons een wereld verbeelden voorbij de groei.

Read more
03.10.2018
Milieudividend: vergroenen in tijden van populisme

De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening: het milieudividend.

Read more
03.07.2018
Progressieve partijen in het krachtveld van de Europese Unie

Deze bijdrage bekijkt welke plaats progressieve partijen vandaag innemen in Europa en in welke mate zij kunnen wegen op de besluitvorming.

Read more
27.11.2017
De stad als strijdtoneel

Van oudsher zijn steden economische centra. Maar als gevolg van de globalisering is er een fundamentele verandering gaande in de manier waarop het geld wordt verdiend in de stad. Dat wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar voor de stedelingen. Als de stad een pretpark voor toeristen wordt, een vehikel om geld te verdienen, waar is […]

Read more
30.10.2017
Oceaan zoekt gemeenschap

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of lijken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. “De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd.”

Read more
20.06.2017
Groenen in de Meerderheid: Het Pijnpunt van de Interne Partijorganisatie

In tal van landen hebben de laatste jaren groene partijen deel uitgemaakt van een regering of een meerderheid op niveau van een gemeente of stad. Groene ministers en burgemeesters realiseerden er belangrijke zaken, maar betaalden vaak ook leergeld. In sommige gevallen kwam de partij intern onder zware spanning te staan. Soms kwam het zelfs tot dissidenties of een echte partijcrisis.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.