The European Venue for Green Ideas
20.06.2017
Groenen in de Meerderheid: Het Pijnpunt van de Interne Partijorganisatie

In tal van landen hebben de laatste jaren groene partijen deel uitgemaakt van een regering of een meerderheid op niveau van een gemeente of stad. Groene ministers en burgemeesters realiseerden er belangrijke zaken, maar betaalden vaak ook leergeld. In sommige gevallen kwam de partij intern onder zware spanning te staan. Soms kwam het zelfs tot dissidenties of een echte partijcrisis.

Read more
03.04.2017
Wie drukt het eerst op de resetknop: Turkije of de EU?

Sinds de mislukte coup van juli 2016 trekt de Turkse president Erdogan steeds meer macht naar zich toe. Veel critici zijn hun baan kwijt en de pers is aan banden gelegd. Turkije-kenner Joost Lagendijk, die in Istanbul woont, kan sinds eind september het land niet meer in. Het referendum van 16 april a.s. moet Erdogans […]

Read more
01.12.2016
Grondstoffen uit de Ruimte

Is het einde van de schaarste in zicht? Amerikaanse bedrijven maken zich op om een oneindige bron van grondstoffen aan te boren: de hemellichamen in de ruimte. Maar ruimtemijnbouw belooft de mensheid niet alleen extra grondstoffen. Het ontginnen van de maan en planetoïden levert ook nieuwe conflictstof op.

Read more
01.12.2016
De commons in de stad – Een kritiek op eigendomsstructuren: Daagt er oproer?

Het internationale geldwezen en de onroerend goedmarkt spelen een grote rol in de steden. Beide hebben de aanzet gegeven tot zeer verscheiden vormen van commodificatie van de stedelijke ruimte.

Read more
28.11.2016
Institutionele diversiteit voor veerkrachtige samenlevingen

Vanouds werden benaderingen over het beheren van hulpbronnen in de samenleving niet zelden gepresenteerd als een onaangename keuze tussen overheidscontrole of martkmechanisme. Deze tweedeling gaat voorbij aan een cruciale derde optie: beheer door autonome burgers. Onderzoek toont aan dat deze benadering cruciaal is voor het welzijn van zowel individuele burgers als de samenleving als geheel.

Read more
28.11.2016
De digitale commons: ons aller recht op kennis en cultuur Een interview met Julia Reda

Nu de hoeveelheid vervaardigde culturele en wetenschappelijke werken die op het internet beschikbaar is, toeneemt, wordt het vraagstuk van de vrijheid om deze immense ‘digitale commons’ te raadplegen en te gebruiken essentieel, vooral omdat het blokkeren van de toegang tot die enorme hoeveelheid informatie ernstige gevolgen kan hebben voor het onderwijs, culturele uitwisseling en zelfs de gezondheid van de Europese burger.

Read more
18.10.2016
De interrail-pas promoten, de nachttrein afschaffen?

Een cruciale vraag bij het voorstel is of het Europees spoor nog wel voldoende dienstverlening biedt om jongeren vlot doorheen Europa te laten reizen.

Read more
01.03.2016
“Alle Europeanen spelen vals door asiel naar elkaar te schuiven”

Wie Daniel Cohn-Bendit zegt, zegt mei 68. Als Duitse buitenlandse student trok hij mee de studentenopstand in Parijs. Bijna vijftig jaar en een politieke groen-Europese carrière later, is hij echter meer pragmaticus dan linkse rebel.

Read more
11.12.2015
Energietransitie vreet metalen

Grotere steden, meer welvaart en complexere producten vereisen meer metalen. Dat geldt ook voor de overgang naar duurzame energie. Daardoor worden de metalen schaarser, terwijl voor hun winning meer energie nodig is. Het probleem bijt in zijn eigen staart.   De komende veertig jaar zal het aantal mensen dat in steden woont naar verwachting verdubbelen. […]

Read more
07.12.2015
Bezweer de grondstoffenvloek

Grondstoffen brengen in ontwikkelingslanden vaker ongelijkheid en conflict dan welvaart en vrede. Maar de schatten in de bodem laten is voor de meeste landen geen optie. Wat is nodig voor een eerlijke winning van de natuurlijke rijkdom?

Read more