12.10.2021
Võitlus uue kliimamuutuste eitamislaine vastu

kirjeldab Kate Aronoff, kuidas fossiilkütuste tööstuses on maad võtmas uut tüüpi kliimaeitamine (climate denialism), eesmärgiga takistada süsteemseid muudatusi ja kaitsta vana ärimudelit. Uue Rohelise Kokkuleppe (Green New Deal) ustava kaitsjana püüab Aronoff ka näidata, kuidas vastupanu osutada.

Read more
13.08.2021
Päästke faktid: ajakirjandus kui relv valeinfo vastu

Faktid mängivad demokraatlikes poliitilistes debattides asendamatut rolli. Kuigi sotsiaalmeedia võimaldab kodanikel poliitilistes debattides kergemini osaleda, kujutab see endast suurepärast keskkonda valeinfo vohamiseks ja selle levitamiseks – asjaolu, mis suures pildis ohustab faktide väärtust. Kuigi valitsused on hakanud nägema vajadust suuremate platvormide reguleerimise ning asjakohase seadusandluse järele, tuleb seadusandjal võtta oluliselt jäigem hoiak, kui soovitakse tagada, et sotsiaalmeediaplatvormid hakkaksid tundma adekvaatset vastutust avatud, ausate ja faktipõhiste poliitiliste debattide võimaldamises. Oluline on tugevdada ka üht demokraatia tugisammastest – vaba ajakirjandust.

Read more
04.06.2021
LGBT+ õigused Eestis – hääletada või mitte?

2020 aastal kujunes Eestis COVID-19 kriisiolukorra kõrval ootamatult tuliseks ka LGBT+ kogukonna õiguste debatt.

Read more
27.05.2021
Sotsiaalökoloogiline kokkulepe pandeemiajärgsele Euroopale

Rääkisime Euroopa Ametiühingute Liidu peadirektori Philippe Pochet’ga sellest, mida on pandeemia tähendanud töölistele üle kogu Euroopa.

Read more
10.03.2021
Hea elu „alusmajandus“

COVID-19 pandeemia on näidanud, et mõned majandussektorid on meie põhivajaduste rahuldamiseks ja „hea elu“ tagamiseks teistest tähtsamad. Meie ühiskondade kestliku tuleviku kindlustamiseks on hädavajalik tugev alusmajandus – haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kommunaalteenused ning jaekaubandus.

Read more
18.01.2021
Looduse õiguste juriidiline revolutsioon

Õiguslik süsteem, mis eraomandist enam tähtsustaks elusmaailma kaitset, oleks võimas tööriist ökoloogiliseks üleminekuks.

Read more
27.07.2020
Baassissetulek ja valmisolek pandeemiaks

Baassissetulek peaks olema osa meetmestikust, mida pandeemiateks hästi valmistunud ja šokikindlate ühiskondade kujundamisel kaaluda tuleks.

Read more
17.06.2020
Roheline kokkulepe geopoliitilisele ajastule

Geopoliitilises maailmas peab ka Euroopa roheline kokkulepe olema geopolitiseeritud.

Read more
01.04.2020
Taastuvenergia strateegilised kaalutlused

Kuigi hiljuti Euroopa Komisjoni uueks presidendiks valitud Ursula von der Leyen-i Roheline Kokkulepe on ilmselt samm õiges suunas, on sidusa ning piisava poliitilise toetusega plaani loomine, et minna üle kestlikule ja koordineeritud energiajulgeolekule, EL-i jaoks hädavajalik.

Read more
21.11.2019
Euroopa meedia murdunud ärimudel

Maryia Sadouskaya-Komlach analüüsib täna Euroopas meediamaastikku kujundavaid jõude, mis tihtipeale sunnivad ajakirjanikke pinnal püsimiseks kvaliteedis ja tasakaalukuses üha enam ohverdusi tooma. Möödas on punkt, kus piisanuks kiiretest lahendustest.

Read more
  • 1
  • 2

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.