23.12.2021
Modernitenin Ardından: Ulus Devletin Ötesinde Vatandaşlık

Demokrasi ulusal kalıbında kalırsa, önümüzdeki yol dışlama ve haklarından mahrum etme olabilir.

Read more
16.12.2021
Akıntının Tersine Çevrilmesi

Batı’da toplum-doğa ilişkisini siyasallaştıran hareket olarak yeşil siyaset, demokrasinin sadece savunmasında değil, yeniden icat edilmesinde de ön plandadır.

Read more
15.12.2021
Halkların Parlamentosu: Avrupa Demokrasisinin Yuvası

Avrupa Parlamentosu, gerçek anlamda bir trans-Avrupa vatandaşının gelişimini besleme sorumluluğunu taşımaktadır.

Read more
15.12.2021
Elinor Ostrom: Dağınık Bir Federalizm Örneği

Elinor Ostrom, piyasa yoluyla devlet kontrolü ve örgütlenmesine gerçek dünyadaki alternatifleri incelerken, demokrasinin ne anlama geldiğine dair kavramı genişletmemizi istiyor.

Read more
15.12.2021
Hannah Arendt: 21. Yüzyıl’da Politik Hayvan

Hannah Arendt’in çalışması, siyasi kurumlara duyulan güvenin aşındığı, aşırı sağın cesaretlendiği ve ekolojik çöküşün yaşandığı bir zamanda demokrasinin yeniden canlanmasına ışık tutabilir.

Read more
14.12.2021
Yurttaş Meclisleri Bizi Kurtarmayacak

Vatandaşların toplantıları iklim krizi için gümüş bir kurşun olmayacak.

Read more
14.12.2021
Şatoların Zamanı Değil: Kapalı Demokrasiden Açık Demokrasiye

Müzakereci demokrasinin savunucuları için, bugünün temsili rejimleri yanılsamadan başka bir şey sunmuyor.

Read more
13.12.2021
Birleşik Krallık’ta Referandumlar: Caveat Emptor

Birleşik Krallık’ın referandumlarla ilgili karışık deneyimi, geniş kapsamlı sonuçlarla birlikte uygulandıkları durumların çeşitliliğini yansıtıyor.

Read more
13.12.2021
Romanya’da Referandumlar: Siyasi Sermayeye Giden Yol

Romanya’daki referandumlar, çeşitli siyasi aktörler tarafından meşruiyeti ve popülerliği artırmaya yönelik stratejiler olarak araçsallaştırıldı.

Read more
13.12.2021
Malta: Postkolonyalizmin Gölgesinde Referandumlar

Malta’daki referandumlara eşlik eden ulusal tartışmalar, ülkenin kalıcı iki partili siyasi manzarası tarafından güçlü bir şekilde şekilleniyor.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.