21.09.2022
Yeni Dünya Ekonomik Düzeni

Bu değişimin merkezinde birkaç faktör yatıyor: Çin’in yükselişi, ekonominin “varlığa dayalı menkul kıymetleştirilmesi (securitisation)”, pandemi, iklim değişikliğini dizginleme ihtiyacı ve gecikmiş bir sosyal yeniden dengeleme.

Read more
19.09.2022
Jeopolitikasını Düzeltmek İçin Batı’nın Yeni Bir Devlet Modeline İhtiyacı Var

Devletlerce değil, ama sivil toplum tarafından yapıcı bir şekilde yaratılmakta olan şey, AB üyeleri ve Birleşik Krallık’ın önemli örnekleri olabileceği ve olmaları gereken, delege devletler tarafından sahip çıkılmasına ihtiyaç olan uluslararası bir çerçeve.

Read more
08.09.2022
Ulusötesi Baskının Avrupa’ya Uzanan Etkisi

Avrupa Birliği’ndeki diasporaların giderek artan boyutu, içinde yaşadıkları ülkelere birçok fayda ve fırsat yaratmakla birlikte bu toplulukları koruma sorumluluğunu da beraberinde getiriyor.

Read more
26.08.2022
Enerjinin Yeni İpek Yollarını Anlamak

Avrupa’nın, dünya çapında altyapı işlerine mali kaynak sağlamak için planladığı ‘Global Gateway’ girişimi ve G7 ülkelerinin benzer bir programı başlatmak konusundaki mutabakatı, Çin’in neredeyse on yıllık uluslararası Kuşak ve Yol yatırımına (Belt and Road Initiative) (BRI) Batı’nın cevabı.

Read more
11.08.2022
Avrupa’nın Kurumsal Liderliğindeki Hidrojen Projesinin Sınırları

Şişirilmiş beklentilerin ötesinde, demokratik tartışmalarda ciddiye alınmayan önemli olası jeopolitik sonuçları söz konusu.

Read more
05.08.2022
Jeopolitik Bir Avrupa, Sosyal Politikayla Başlar

Avrupa için herhangi bir jeopolitik vizyon girişimi, sosyal adalet ve demokrasi ile başlamalı.

Read more
28.07.2022
Jeopolitikayı Unutun, İklimi Kurtarın

Günümüzde güvenlik meselesi uçak gemileri ve denizaltılarla değil, sel baskınlarına karşı korunma sistemleri ve rüzgâr türbinleriyle başlıyor.

Read more
23.12.2021
Modernitenin Ardından: Ulus Devletin Ötesinde Vatandaşlık

Demokrasi ulusal kalıbında kalırsa, önümüzdeki yol dışlama ve haklarından mahrum etme olabilir.

Read more
16.12.2021
Akıntının Tersine Çevrilmesi

Batı’da toplum-doğa ilişkisini siyasallaştıran hareket olarak yeşil siyaset, demokrasinin sadece savunmasında değil, yeniden icat edilmesinde de ön plandadır.

Read more
15.12.2021
Halkların Parlamentosu: Avrupa Demokrasisinin Yuvası

Avrupa Parlamentosu, gerçek anlamda bir trans-Avrupa vatandaşının gelişimini besleme sorumluluğunu taşımaktadır.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.