The European Venue for Green Ideas
12.10.2017
Europejska demokracja jako narzędzie na rzecz sprawiedliwości społecznej

Gdybyśmy zmuszeni byli do wyboru między sprawiedliwością a demokracją wówczas z pewnością, za każdym razem, opowiedzielibyśmy się za tą pierwszą.

Read more
06.10.2017
Dwa światy

Pomimo sprowokowania olbrzymich protestów sondażowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości nie spada. Dlaczego? Co liberalna opozycja oraz Bruksela robią źle?

Read more
11.09.2017
Niewidoczne wyzwania – cyfrowe zagrożenia dla świata analogowego

Rozwijające się z oszałamiającą prędkością technologie prowadzą do starzenia się rozwiązań prawnych i zwiększają ryzyko nie tylko dla naszej prywatności, ale również bezpieczeństwa.

Read more
14.08.2017
Zawodny system. (Nie)Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne w Europie

Czym, biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i gospodarcze, jest bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Europy w XXI wieku? Zielony europoseł Philippe Lamberts wraz z redaktorem naczelnym magazynu Alternatives Économiques, Guillaumem Duvalem, tłumaczą przyczyny rosnącego poczucia braku stabilności zatrudnienia, odczuwanego pomimo bezprecedensowego poziomu zamożności na kontynencie.

Read more
18.07.2017
Sensowne kroki na drodze do europejskiego bezpieczeństwa

Przez ostatnie lata poczucie bezpieczeństwa Europy poważnie się zmieniło. Konieczność znalezienia odpowiedzi na dzisiejsze kryzysy nie powinna odwracać naszej uwagi od konieczności stworzenia długofalowej wizji, kładącej nacisk na współpracę europejską oraz wykorzystywanie jej siły w sposób miękki i sprytny.

Read more
06.07.2017
Ekonomia strachu – gra Orbana z (nie)bezpieczeństwem

Na retorykę węgierskiego premiera Viktora Orbana składa się mieszanka lęków związanych z brakiem bezpieczeństwa socjalnego, utratą narodowej tożsamości oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Wszystkie one odgrywają ważną rolę dla jego ustawiania się w charakterze jedynego obrońcy Węgier.

Read more
21.06.2017
Epoka piewców pozornego bezpieczeństwa

Jakie ramy międzynarodowe ograniczają skalę inwigilacji – i czy są one skuteczne w czasie, kiedy terrorystyczne akty przemocy stają się usprawiedliwieniem dla postępującej rozbudowy narzędzi kontroli, mogących negatywnie wpływać na prawa obywatelskie? Co można zrobić na szczeblu unijnym, by wzmocnić kontrolę kontrolujących?

Read more
14.06.2017
Samobójstwo współpracy transatlantyckiej

Wybór Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych jest wydarzeniem o istotnym wpływie na bezpieczeństwo Europy, relacje transatlantyckie oraz globalną równowagę sił. System międzynarodowy, opierający się w dużej mierze na zobowiązaniach obronnych USA oraz rosnących obrotach globalnego handlu skonfrontowany został z wielkimi zmianami w kraju, który od roku 1945 gwarantował jego funkcjonowanie. Europa musi szybko zdać sobie z tej rzeczywistości sprawę i zwiększyć zdolności do bronienia samej siebie.

Read more
18.05.2017
Nowe podejście do lęku – postępowa odpowiedź wobec Państwa Islamskiego

Powstanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii – a także zainspirowane przez IS ataki w Europie – doprowadziły do zaostrzenia prawodawstwa antyterrorystycznego, kładąc na ołtarzu bezpieczeństwa narodowego wolności osobiste obywatelek i obywateli. Podejście to przyczyniło się do sytuacji, w której nie tylko ograniczane są prawa obywatelskie, ale i same prawo jest niebezpieczne i nieskuteczne, […]

Read more
16.05.2017
Rejon Morza Bałtyckiego – powrót „tradycji nieufności”

Po rozpadzie Układu Warszawskiego – aż do początku XXI wieku – europejskie partie Zielonych uznawały wydatki na zbrojenia i obronę terytorialną za coś przestarzałego, apelując o koniec poboru oraz przekonując, że czas problemów z bezpieczeństwem minął. Gdzieś między rosyjską inwazją na Gruzję a nielegalną aneksją Krymu przekonanie co do sytuacji w Europie uległo przeobrażeniom. Kraje nad Bałtykiem są ze względu na swe położenie oraz kulturę w szczególny sposób dotknięte tymi zmianami.

Read more