The European Venue for Green Ideas
11.12.2017
Walka ze zmianami klimatu to zadanie dla miast

Wkraczamy w etap bezprecedensowej globalnej współpracy miast. Pod wspólnymi sztandarami zbierają się burmistrzowie z najróżniejszych zakątków globu o zróżnicowanych poglądach politycznych. Jedną z platform współpracy na rzecz globalnej solidarności i wspólnej odpowiedzialności za świat jest C40 Cities.

Read more
11.12.2017
Czyje właściwie jest miasto? Refleksje wokół globalnych dynamik miejskich

Kiedy spoglądamy na współczesne miasta na całym świecie łatwo dojść do wniosku, że coraz częściej tworzone są w celu zaspokojenia interesów oraz potrzeb potężnych i majętnych, nie zaś zamieszkujących je obywatelek i obywateli. Jakie są szansę na to, by byli oni w stanie powstrzymać tę dynamikę w sytuacji, kiedy bezosobowi gracze zawłaszczają coraz większą przestrzeń – tak materialną, jak i pozamaterialną – miejskiego krajobrazu, a zwykli ludzie tracą na nią wpływ czy wręcz są wypychani z okolic, które zamieszkiwali do tej pory?

Read more
27.11.2017
Jak być małym miastem i przeżyć w Polsce – praktyczny poradnik

Spośród ponad 900 polskich miast i miasteczek jedynie garstka największych metropolii, określanych mianem “lokomotyw rozwoju”, rośnie w siłę, podczas gdy cała reszta zostaje w tyle. Życie w tych miejscowościach potrafi nawet być bardziej ciężkie niż na obszarach wiejskich – do tej pory uznawanych za najsłabiej rozwinięte. Niektóre mniejsze miasta zaczynają jednak przecierać szlaki i kreować nowe modele rozwoju.

Read more
27.11.2017
Cisza przed burzą? Prognozowanie przyszłości miast

Szeroko akceptowana dziś prognoza dla naszej planety burzy świetlaną wizję przyszłości miast jako przestrzeni dostatku i rozwoju technologicznego. Pilnie potrzebujemy rozważenia i zmierzenia się ze scenariuszami, które mają sporą szansę stać się rzeczywistością – żywiąc jednocześnie nadzieję, że wysiłek wyobraźni pomoże nam lepiej się do nich przygotować, a może nawet pozwoli na zmianę kursu.

Read more
17.10.2017
Nie oddawajmy emocji populistom!

Źródła sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych roku 2015 nadal nie zostały w odpowiedni sposób zanalizowane przez liberalne media i opozycję – podobnie jak protesty społeczne takie jak Czarny Poniedziałek.

Read more
12.10.2017
Europejska demokracja jako narzędzie na rzecz sprawiedliwości społecznej

Gdybyśmy zmuszeni byli do wyboru między sprawiedliwością a demokracją wówczas z pewnością, za każdym razem, opowiedzielibyśmy się za tą pierwszą.

Read more
06.10.2017
Dwa światy

Pomimo sprowokowania olbrzymich protestów sondażowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości nie spada. Dlaczego? Co liberalna opozycja oraz Bruksela robią źle?

Read more
11.09.2017
Niewidoczne wyzwania – cyfrowe zagrożenia dla świata analogowego

Rozwijające się z oszałamiającą prędkością technologie prowadzą do starzenia się rozwiązań prawnych i zwiększają ryzyko nie tylko dla naszej prywatności, ale również bezpieczeństwa.

Read more
14.08.2017
Zawodny system. (Nie)Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne w Europie

Czym, biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i gospodarcze, jest bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Europy w XXI wieku? Zielony europoseł Philippe Lamberts wraz z redaktorem naczelnym magazynu Alternatives Économiques, Guillaumem Duvalem, tłumaczą przyczyny rosnącego poczucia braku stabilności zatrudnienia, odczuwanego pomimo bezprecedensowego poziomu zamożności na kontynencie.

Read more
18.07.2017
Sensowne kroki na drodze do europejskiego bezpieczeństwa

Przez ostatnie lata poczucie bezpieczeństwa Europy poważnie się zmieniło. Konieczność znalezienia odpowiedzi na dzisiejsze kryzysy nie powinna odwracać naszej uwagi od konieczności stworzenia długofalowej wizji, kładącej nacisk na współpracę europejską oraz wykorzystywanie jej siły w sposób miękki i sprytny.

Read more