15.12.2020
EKONOMIA OBWARZANKA DLA SPRAWIEDLIWSZEGO, BARDZIEJ ZIELONEGO AMSTERDAMU

Ponieważ Bruksela przygotowuje się do reformy swojej gospodarki w oparciu o model pączka, Amsterdam już teraz robi skok dzięki swojej strategii gospodarki obiegowej.

Read more
14.12.2020
DLACZEGO SUKCES ZIELONEGO NOWEGO ŁADU ZALEŻY OD DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Sukces Zielonego Nowego Ładu zależy od zbudowania szerokiego poparcia poprzez organizację na szczeblu lokalnym, aby pokazać, że prawdziwa zmiana jest możliwa.

Read more
01.12.2020
Przestrzenie do życia – dla wszystkich. Koronawirus i miasto

Pandemia zmieniła sposób, w jaki używamy przestrzeń miejską i o niej myślimy. Czy będzie to wystarczająca zmiana do tego, by stworzyć bardziej sprawiedliwe, zdrowsze miasta?

Read more
30.11.2020
Nowa rzeczywistość Europy: Ekonomia czasów COVID-u, dług i przyszłość handlu

Dyrektor Bruegel mówi o perspektywach gospodarczych Europy, funduszu naprawczym oraz ekologicznej i cyfrowej transformacji Europy.

Read more
03.11.2020
Odzyskiwanie kontroli. Przyszłość usług publicznych w Europie

w kontrze do trwającego kilka dekad „zdrowego rozsądku” odwrót od prywatyzacji skutkuje bardziej dostępnymi, przystępnymi i efektywnymi kosztowo usługami publicznymi.

Read more
07.09.2020
Sianie ziaren przyszłości

Specjalista ds. Rolnictwa donosi w terenie, że belgijscy rolnicy przyjmują agroekologię, zrównoważone techniki, które pozwalają naturze wykonywać pracę.

Read more
26.08.2020
Odporność w szoku: czas na zmianę wzorca

W obliczu wstrząsu systemowego naczelną zasadą odbudowy powinna być odporność.

Read more
25.06.2020
Trzy plemiona ekologii politycznej

Relacja ludzkości z naturą była tematem, dostarczającym ekopolityce szeroką, materialną bazę do analizy przeszłości.

Read more
15.05.2020
Inne państwo jest możliwe – zazielenianie źródeł władzy

Współczesne państwa nie zostały zaprojektowane do ochrony środowiska – są dziś jednak kluczowymi instytucjami, mogącymi zbudować przyjazną ludziom i środowisku przyszłość.

Read more
27.03.2020
PoWrót zielonego nowego ładu – ekosocjalizm w USA

W Stanach Zjednoczonych nierówność i kryzys klimatyczny są coraz bardziej powiązane. Lewica widziała projekt Green New Deal jako odpowiedź na te wyzwania.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.