The European Venue for Green Ideas
14.08.2017
Zawodny system. (Nie)Bezpieczeństwo społeczne i ekonomiczne w Europie

Czym, biorąc pod uwagę uwarunkowania polityczne i gospodarcze, jest bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne Europy w XXI wieku? Zielony europoseł Philippe Lamberts wraz z redaktorem naczelnym magazynu  Alternatives Économiques, Guillaumem Duvalem, tłumaczą przyczyny rosnącego poczucia braku stabilności zatrudnienia, odczuwanego pomimo bezprecedensowego poziomu zamożności na kontynencie. Dlaczego rządy państw członkowskich oraz Unia Europejska postrzegane są jako coraz mniej zdolne […]

Read more
18.07.2017
Sensowne kroki na drodze do europejskiego bezpieczeństwa

Przez ostatnie lata poczucie bezpieczeństwa Europy poważnie się zmieniło. Konieczność znalezienia odpowiedzi na dzisiejsze kryzysy nie powinna odwracać naszej uwagi od konieczności stworzenia długofalowej wizji, kładącej nacisk na współpracę europejską oraz wykorzystywanie jej siły w sposób miękki i sprytny.

Read more
06.07.2017
Ekonomia strachu – gra Orbana z (nie)bezpieczeństwem

Na retorykę węgierskiego premiera Viktora Orbana składa się mieszanka lęków związanych z brakiem bezpieczeństwa socjalnego, utratą narodowej tożsamości oraz zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Wszystkie one odgrywają ważną rolę dla jego ustawiania się w charakterze jedynego obrońcy Węgier. Krisztian Simon: Orban buduje swoją politykę na bazie występujących już wcześniej w kraju lęków – nie ma jednak […]

Read more
21.06.2017
Epoka piewców pozornego bezpieczeństwa

Jakie ramy międzynarodowe ograniczają skalę inwigilacji – i czy są one skuteczne w czasie, kiedy terrorystyczne akty przemocy stają się usprawiedliwieniem dla postępującej rozbudowy narzędzi kontroli, mogących negatywnie wpływać na prawa obywatelskie? Co można zrobić na szczeblu unijnym, by wzmocnić kontrolę kontrolujących?

Read more
14.06.2017
Samobójstwo współpracy transatlantyckiej

Wybór Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych jest wydarzeniem o istotnym wpływie na bezpieczeństwo Europy, relacje transatlantyckie oraz globalną równowagę sił. System międzynarodowy, opierający się w dużej mierze na zobowiązaniach obronnych USA oraz rosnących obrotach globalnego handlu skonfrontowany został z wielkimi zmianami w kraju, który od roku 1945 gwarantował jego funkcjonowanie. Europa musi szybko zdać sobie z tej rzeczywistości sprawę i zwiększyć zdolności do bronienia samej siebie.

Read more
18.05.2017
Nowe podejście do lęku – postępowa odpowiedź wobec Państwa Islamskiego

Powstanie tzw. Państwa Islamskiego w Iraku i Syrii – a także zainspirowane przez IS ataki w Europie – doprowadziły do zaostrzenia prawodawstwa antyterrorystycznego, kładąc na ołtarzu bezpieczeństwa narodowego wolności osobiste obywatelek i obywateli. Podejście to przyczyniło się do sytuacji, w której nie tylko ograniczane są prawa obywatelskie, ale i same prawo jest niebezpieczne i nieskuteczne, […]

Read more
16.05.2017
Rejon Morza Bałtyckiego – powrót „tradycji nieufności”

Po rozpadzie Układu Warszawskiego – aż do początku XXI wieku – europejskie partie Zielonych uznawały wydatki na zbrojenia i obronę terytorialną za coś przestarzałego, apelując o koniec poboru oraz przekonując, że czas problemów z bezpieczeństwem minął. Gdzieś między rosyjską inwazją na Gruzję a nielegalną aneksją Krymu przekonanie co do sytuacji w Europie uległo przeobrażeniom. Kraje nad Bałtykiem są ze względu na swe położenie oraz kulturę w szczególny sposób dotknięte tymi zmianami.

Read more
18.04.2017
Bezpieczeństwo i tożsamość. Między fantazją a realiami

Europejskie społeczeństwa, takie jak francuskie, cierpią z powodu zaburzonej wizji islamu, opartej na stereotypach oraz braku zrozumienia dla tradycji i historii tej religii. Ta sztuczna wizja służy usprawiedliwieniu podwójnych standardów prezentowanych przez media i polityków, napędzając toksyczne debaty na temat tożsamości. W rezultacie aktualne odpowiedzi na przypadki terroryzmu – będące najczęściej robotą zradykalizowanych, działających samodzielnie jednostek – służą jedynie do podkręcania niepokoju i pogłębiania nieufności.

Read more
18.04.2017
By znaleźć prawdziwe bezpieczeństwo społeczeństwa Europy muszą spojrzeć na siebie

Ktokolwiek dziś już u władzy lub do niej aspirujący nie może pozwolić sobie na zignorowanie poczucia niepewności, które zdaje się coraz mocniej ogarniać obywatelki i obywateli Europy. Zieloni nie są tu wyjątkiem – muszą zatem przedstawić przekonujące postulaty i opowieści odpowiadające na aktualne lęki. Zgromadziliśmy zielone liderki by porozmawiać z nimi o tym, w jaki […]

Read more
14.03.2017
Radykalizacja w izolacji – sukces holenderskiej Partii Wolności

Czy formacja Geerta Wildersa jest dobrym przykładem bezprecedensowego rozwoju skrajnego prawicowego populizmu na Zachodzie?

Read more