19.12.2022
Jak płeć stała się kluczowa dla polityki skrajnej prawicy

Dlaczego są „gender” i „gender studies” takie ważne dla demokratycznego społeczeństwa i dlaczego są one kluczowe w dzisiejszym dyskursie politycznym?

Read more
30.11.2022
Klimat rozpadu

Dziś nie tylko nasza polityka i instytucje, ale wszystkie aspekty naszego codziennego życia wydają się trzeszczeć w szwach. Jak możemy istnieć w epoce tak wielu narastających i potęgujących się form zakłóceń?

Read more
26.08.2022
Wywrotowe zajęcia. Wojna o europejskie szkolnictwo wyższe

W różnych rejonach Europy edukacja wyższa stanowi obiekt szeroko zakrojonych ataków. Akademicy Éric Fassin oraz Andrea Pető pokazują, w jaki sposób trendy te wpisują się w szerszy krajobraz zmian, których skala wykracza poza poziom narodowy. Mówią również o tym, dlaczego wspomniane ataki podmywają niezależność i pluralistyczny charakter badań naukowych.

Read more
29.07.2022
Zielona transformacja – rozwiązanie hiszpańskiego paradoksu edukacyjnego?

Młodzi ludzie na południu Europy po ukończeniu szkoły mierzą się z niepewnymi perspektywami na przyszłość

Read more
13.07.2022
Nadawanie światu sensu: Dlaczego edukacja jest kluczem do zmiany

Maja Göpel o tym, jak edukacja, wyobraźnia i pomysły mogą wywołać szersze zmiany społeczne.

Read more
13.07.2022
Krytyczne myślenie. Polityczność nauki i zachodzące w niej zmiany

Etienne Klein rozmawia z Edouardem Gaudotem o prawdzie, demokratyzacji nauki i niepewności właściwej dla dociekań naukowych.

Read more
23.06.2022
Alternatywy dla nacjonalistycznej edukacji. Lekcje z Polski

Anna Dzierzgowska o reformach programów nauczania w szkołach i o tym, dlaczego to, kto i co z naszej przeszłości uwzględnia, ma znaczenie dla naszej przyszłości.

Read more
21.06.2022
Nie musimy wybierać między wolnością a bezpieczeństwem

Afera Pegasusa pokazuje, że inwigilacja w Europie osiągnęła bezprecedensowy poziom, co jest wynikiem postępu technologicznego i braku nadzoru.

Read more
07.04.2022
Adaptacja albo śmierć. Co najnowszy raport IPCC oznacza dla Europy i świata?

Zbieramy spostrzeżenia głównego autora IPCC i ekologów na temat opcji dla decydentów politycznych w obliczu szybko kończącego się okresu adaptacji do zmian klimatu.

Read more
22.03.2022
Powrót doktryny Breżniewa

Światopogląd putinowskiej Rosji ujawnia długotrwałe lekceważenie suwerenności i samostanowienia jej sąsiadów.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.