The European Venue for Green Ideas
28.11.2016
TINA, hajde kući! Stigla su zajednička dobra

Tokom proteklog decenija zemlje jugoistočne Evrope izložene su snažnom valu pretvaranja svega u robu, privatizacije i eksproprijacije prirodnih i javnih resursa. Premda većina vlada u toj regiji podržava taj trend, u kojem je evropska integracija često korištena kao sredstvo u službi interesa privatnih kompanija, sve više građanki i građana postupno postaje svjesno golemog, dubokog pustošenja postojećih ekologijskih i društvenih sistema, koje vodi u nepravednije društvo s više nejednakosti.

Read more
28.11.2016
Institucionalna raznolikost za otporna društva

Tradicionalno je postojala sklonost da se pristupe upravljanju resursima u društvu ili pružanju usluga prikazuje kao oštar izbor između državne kontrole i kontrole putem tržišnih mehanizama. Ta binarna podjela zanemaruje ključnu treću mogućnost: upravljanje od strane autonomnih građana. Dokazi upućuju na to da je taj pristup ključan za dobrobit kako pojedinaca, tako i društava.

Read more
28.11.2016
Ponovno preuzimanje vlasništva – Preobražaj kapitala u zajednička dobra

Bilo u prirodnom bilo u virtualnom svijetu – velik raskorak između načina kako se poima resurse i njima upravlja pokazuje nam da pristup zasnovan na zajedničkim dobrima, a ne onaj koji slijedi tržišnu logiku, može voditi ka dramatično različitim ishodima.

Read more
01.09.2016
USPON I PAD ORAH-A

ORaH je prva zelena stranka u Hrvatskoj koja je u roku od samo pola godina uspjela postići popularnost od 17 % u 2014. godini, da bi već u 2016. godini nakon parlamentarnih izbora ostvarila streloviti pad na 0,6 % i gotovo u potpunosti nestala sa političke scene. Stranka koju je u početku veliki dio biračkog tijela percipirao kao obećavajuću opciju, postala je jednom od mnogobrojnih stranaka na političkoj karti Hrvatske sa minimalnom perspektivom povratka na raniju popularnost.

Read more