The European Venue for Green Ideas
18.12.2015
Raspad EU? Povratak granica i opasnost populizma

Levica u Evropi može biti privučena da odgovori sa levim populizmom na povratak granica i širu društveno – ekonomsku krizu. To je igranje vatrom. Eskalacija populizma će samo pomoći desnom populizmu. Jedino konzistentna evropeizacija, predvođena levicom može da da odgovore na izazove 21. veka u Evropi.

EN
Read more
22.09.2015
Migrantska politika EU je katastrofalna

Najveći problem povezan sa terorizmom i migracijama su ljudi koji napuštaju Evropu da se pridruže ISIS-u i bore se na Bliskom istoku – a ne obrnuto.

EN
Read more