The European Venue for Green Ideas
17.05.2018
Hranice Práce: Chudoba a Vykořisťování V Dnešní Evropské Uni

Uvědomovala jsem si, že špatně placená práce a pracovní podmínky jsou důležitým tématem v České republice a že by bylo dobré o nich psát. Jenže moje zdroje nechtěly vystupovat jako hrdinové reportáží. Báli se. Stávalo se i to, že nechtěli vystupovat ani anonymně, chtěli si jen postěžovat, ale měli obavu, že by zaměstnavatel přišel na to, že to byli právě oni, kdo informace vynesl.

Read more
01.07.2016
Obavy, které rozdělují: terorismus a síla integrace

Kvůli svému přeshraničnímu rozměru by v racionálně fungujícím světě měla bezpečnostní rizika vést k posílení evropské integrace. Současná Evropa je ale jiná.

Read more
24.06.2016
VATTENFALL: ZHOUBA EVROPSKÝCH ZELENÝCH?

Švédská energetická společnost Vattenfall, její těžební činnost a dopad na různých místech Evropy – především v Německu – dokládají, jak je pro zelené strany potřebné, aby se ve svém úsilí a aktivitách napříč Evropou propojily. Ochrana životního prostředí a mezinárodní spolupráce patří ke dvěma zásadním hodnotám, na jejichž prosazování jsou Evropští zelení hrdí. Vattenfall pro ně je – a má být – důležitou zkouškou.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content to you, by enhancing our understanding of what content people are engaging with. We do this through Google Analytics. If you consent to allowing cookies, we will anonymize your IP address in order to respect your privacy.

Find out more about this in our privacy policy.