The European Venue for Green Ideas
Follow us on
10.07.2019
Në fund të fundit, kujt i përket vërtet qyteti?

Kur vështrojmë qytetet bashkëkohore sot në botë, lehtësisht mund të dalim në përfundimin se duket sikur ato janë të projektuara për t’iu përshtatur sa më mirë kërkesave dhe interesave të aktorëve të fuqishëm financiarë, krahasuar me interesat e banorëve që jetojnë në to. Teksa këta aktorë të panjohur i kalojnë edhe më shumë kufijtë, në hapësira nga më të ndryshmet – si fizike dhe virtuale – në peizazhin urban, njërëzit e zakonshëm duket sikur po humbasin terren dhe në vetë lagjet e tyre ose po zhvendosen totalisht, lind pyetja: çfarë shpresash ka që qytetarët të mund t’i rezistojnë këtyre dinamikave?

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.