22.04.2022
Ndjekja e Shpejtë e Tranzicionit Energjitik të Europës

Sa të gjelbra janë paketat e rimëkëmbjes së BE-së dhe Gjermanisë për t’u vendosur kundër krizës së afërt ekonomike?

Read more
22.04.2022
Kufijtë e të menduarit gjeopolitik

Një bisedë mbi botën gjeopolitike në të cilën gjendet Evropa, se si fuqitë e ndryshme mendojnë ndryshe për marrëdhëniet e jashtme dhe çfarë do të thotë kjo për Evropën Lindore.

Read more
20.04.2022
Rregullimi ose Ndalimi? Inteligjenca Artificiale do të çojë në zgjedhje të vështira

Arritja e një ekuilibri midis parandalimit të dëmit dhe kontrollit të tepruar është një sfidë e madhe kur bëhet fjalë për rregullimin e një AI.

Read more
20.04.2022
Problemi i të gjithëve: Trajtimi i Ndotjes së Ajrit në Qytetet e Evropës

Reduktimi i ndotjes së ajrit është jetik për të mbrojtur shëndetin publik dhe për të përmbushur objektivat klimatike. Megjithatë, politika dhe veprimet në këtë fushë shpesh dështojnë.

Read more
20.04.2022
Një Politikë e Jashtme Feministe e Gjelbër për BE-në

BE-ja ka bërë përparim në promovimin e barazisë gjinore në veprimin e saj të jashtëme, por ka akoma më shumë për të bërë për të ofruar ndryshime strukturore.

Read more
20.04.2022
Riparimi i Sistemit: Bërja e Ushqimit më të Qendrueshëm 

Bashkëkryetari i IPES-Food diskuton reformën e CAP, agroekologjinë dhe se si vetëm një rishikim i sistemit ushqimor do ta bëjë atë më të qëndrueshëm.

Read more
20.04.2022
Mbjellja e Farave të së Nesërme në Bujqësisë

Një specialist i bujqësisë raporton në terren me fermerët belgë që adoptojnë agroekologjinë, teknikat e qëndrueshme që lejojnë natyrën të bëjë punën e saj.

Read more
19.04.2022
Punoni në Një Botë pa Rritje

Me ekonomitë e nxitura nga rritja që tejkalojnë kufijtë mjedisorë, një garanci për punë mund të ofrojë një rrugë për një sistem të qëndrueshëm ekonomik.

Read more
19.04.2022
Deklarata Universale e Te Drejtave Të Njeriut: Një Trashëgimi Revolucionere

Sot, DUDNJ mbetet një pikë referimi dhe burim i rëndësishëm frymëzimi për aktivistët anembanë globit.

Read more
19.04.2022
Ofrimi i lëvizshmërisë së gjelbër në 2049

Kalimi në një sistem të ardhshëm të transportit të gjelbër ofron përfitime të mëdha për qytetarët dhe mjedisin, por kërkon një transformim të thellë.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.