29.03.2023
Пјер Бурдје: Културниот капитал во XXI век

Не е ли време критички да се размислува за социјалната функција на образованието?

Read more
28.03.2023
Достапното, одржливо домување може да го појасни Зелениот договор

Се разгледуваат решенија како зголемени јавни инвестиции во зелено и достапно домување и финансирање на зафати за реновирање со ниски емисии на јаглероден диоксид, што може да се засили со посилна регулатива на европско ниво.

Read more
27.03.2023
Сеќавањето во доба на неказнивост

Овој есеј на Питер Померанцев беше објавен на Coda Story во октомври 2021 година. Неговите зборови за тоа како борбите за права и слободи се секогаш поврзани се поитни од кога било.

Read more
23.03.2023
За енергетска независност ЕУ мора да размислува подалеку од Рипауер ЕУ

Рафаел Пинто смета дека ЕУ пропушта важна можност за да ја порамни својата политика за енергетска сигурност со своите климатски цели.

Read more
22.03.2023
Климатска политика на ЕУ: Климатската криза бара повеќе од корпоративна отчетност

Ако Европа зависи од релаксирани политики наместо од вистински регулаторни и фискални мерки што ќе го водат приватниот сектор, зелената транзиција во Европа ќе се одолговлекува во следните години.

Read more
16.03.2023
Зошто не треба да се патува со авион

Според Фабрицио Менардо луѓето мора да го променат своето однесување, а креаторите на политики мора да ги адресираат социо-економските предизвици на овој сектор за да ги координираат патувањето и климатските цели.

Read more
15.03.2023
Макроекономска политика што одговара на енергетската транзиција

Игор Матутиновиќ се залага за непосредна јавна помош за трошоците за греење, ладење и храна, како начин на владите да ги заштитат домаќинствата без да ја жртвуваат промената кон позелена економија.

Read more
14.03.2023
Крајот на приватноста?

Војчек Клицки од фондацијата Паноптикон смета дека постои итна потреба од поголема општествена контрола врз начинот на кој функционираат овие служби. Чекорите што се преземени на европско ниво може да нè приближат до оваа реалност.

Read more
13.03.2023
Зошто геополитичка Европа мора да ги искористи своите квалитети

Но, за да биде веродостоен мировен посредник во контекст на кревка безбедност, Мајкл Китинг смета дека на ЕУ ќе ѝ треба повеќе од политички договори, оружје и пари.

Read more
10.03.2023
Дали антирастот е иднината?

Една нова амбициозна книга Иднината е антираст: Водич во свет подалеку од капитализмот (Verso, 2022) ќе биде план за иднина без раст.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.