20.04.2021
და მაინც, ვისია ქალაქი? რეფლექსია გლობალურ ურბანულ დინამიკაზე

მსოფლიოს გარშემო არსებულ თანამედროვე ქალაქებზე დაკვირვება შესაძლებლობას გვაძლევს დავასკვნათ, რომ ეს ქალაქები ძლიერი ფინანსური მომქმედების მოთხოვნებსა და ინტერესებს უფრო მეტად ემსახურებიან, ვიდრე მასში მცხოვრები ადამიანების საჭიროებებს.

Read more
20.04.2021
აგროეკოლოგია, როგორც პასუხი გლობალურ სასურსათო და კლიმატის კრიზისებზე

კოვიდ-19-ის პანდემიამ კიდევ ერთხელ გამოკვეთა საერთაშორისო სასურსათო სისტემის ხარვეზები. სასურსათო კრიზისის რისკი დღეს იმაზე მაღალია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა.

Read more
20.04.2021
ბრძოლა სამართლიანი და მდგრადი ვაჭრობისთვის

როდესაც ოკეანეებში გაუსაღებელი ნავთობით სავსე სუპერტანკერები დაცურავენ და კოვიდ-19-ის კრიზისი საკვების მარაგზე მღელვარებას იწვევს, აშკარა ხდება, რომ გლობალური სავაჭრო რეჟიმის რეფორმა აუცილებელია. მაგრამ რა მწვანე პერსპექტივა არსებობს ვაჭრობასთან დაკავშირებით?

Read more
20.04.2021
მწვანე ზრდა და ინოვაციის მართებული წესი

სახელმწიფოს მეტად აქტიური ინვესტირების გარეშე ვერ შევძლებთ ჩვენი ამჟამინდელი პრობლემების გადაჭრას, იქნება ეს კლიმატის კრიზისი, მზარდი უთანასწორობა თუ ენერგიის ტრანზიცია (გადასვლა).

Read more
15.04.2021
გლობალური მწვანე პოლიტიკა კრიზისის დროს

რადგან გრძელდება დებატები იმ იდეებისა და ხედვების თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება და უნდა გამოიყურებოდეს პოსტპანდემიური სამყარო, დროა, მწვანეებმა შექმნან გლობალური მწვანე პოლიტიკის პრეცედენტი, რომელიც ეკონომიკის, უსაფრთხოების, საერთაშორისო განვითარებისა და მდგრადობის შესახებ თანამედროვე შეხედულებების რეალურ ალტერნატივას შემოგვთავაზებს.

Read more
15.04.2021
ნეოლიბერალური იდეოლოგიის დასასრული

არის თუ არა მსოფლიოს გარშემო კორონავირუსის კრიზისზე მთავრობების პასუხი იმის მტკიცებულება, რომ ნეოლიბერალიზმის დღეები დათვლილია? 2008 წლიდან საფრთხის ქვეშ მყოფი ნეოლიბერალიზმის იდეოლოგიური შემოთავაზება ჩვენი კრიზისებისგან თავის დასაღწევად საიმედო გზას აღარ წარმოადგენს.

Read more
15.04.2021
როგორ შეუერთდა საყოველთაო საბაზისო შემოსავალი ძირითად კურსს

საყოველთაო საბაზისო შემოსავლის მიმართ ინტერესი, როგორც დღევანდელი სოციალური, ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი პრობლემური საკითხების გადამჭრელი პოტენციური საშუალება, აქტიურად გაღრმავდა ევროპასა და მსოფლიოში გასული 5 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით კოვიდ-19-თან დაკავშირებული კრიზისის დაწყების შემდეგ.

Read more
15.04.2021
საზოგადოებრივი კეთილდღეობა „მწვანე ახალი კურსის” საკვანძო ელემენტია

„მწვანე ახალი კურსის“ მთავარი აზრია, რომ ცხოვრების ძირითადი მოთხოვნებისა და მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება იყოს იაფი, მდგრადი და ყველასათვის ხელმისაწვდომი.

Read more
15.04.2021
საბაზისო შემოსავალი და პანდემიური მზადყოფნა

პანდემიისთვის მზადმყოფი და შოკისადმი გამძლე საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე ფიქრისას საჭიროა მხედველობაში ვიქონიოთ საბაზისო შემოსავალი. დაუცველობამ და გაჭირვებამ, რომელიც COVID-19-ის კრიზისისას შექმნილმა ეკონომიკურმა ვარდნამ განაპირობა, საგანგებო სიტუაციებზე გათვლილი საბაზისო შემოსავლის მოთხოვნა გააჩინა.

Read more
14.04.2021
კრიზისი, როგორც შესაძლებლობა არსებული ეკონომიკური წყობის გარდაქმნისათვის

“კორპორაციული ეკონომიკა არ აძლევს ბიზნესს საშუალებას რომ ყურადღება გამოიჩინოს სოციალური და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის მიმართ” ამბობს ბუნდესტაგის წევრი – გერჰარდ შიკი, ინტერვიუში, რომელშიც განვიხილავთ მის წიგნს: “კოპორაციული ეკონომიკა – არა, მადლობა!”

Read more
  • 1
  • 2

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.