The European Venue for Green Ideas
14.10.2014
Trots allt – glädje över Miljöpartiet i regering

Nu har Miljöpartiet blivit regeringsparti, med sex statsråd, däribland en kvinnlig vice statsminister. 33 år efter partibildandet är det på tiden. De flesta av Miljöpartiets jämförbara systerpartier har regeringserfarenhet. När människor med engagemang för samhällsförändring bestämmer sig för att inte nöja sig med att agera som opinionsbildare, påtryckare, lobbyister (vilket också är viktiga och nödvändiga roller i samhällsprocessen), utan vill försöka få möjlighet att direkt utöva politiskt makt, och därför bildar ett parti, är det logiskt att regeringsmedverkan är en central målsättning. Nu är Miljöpartiet där och det bör alla gröna vara glada över.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content to you, by enhancing our understanding of what content people are engaging with. We do this through Google Analytics. If you consent to allowing cookies, we will anonymize your IP address in order to respect your privacy.

Find out more about this in our privacy policy.