05.02.2021
Nowa dynamika polityki klimatycznej w Chorwacji

W Europie, tak jak na całym świecie, mobilizacja młodzieży wstrząsnęła sceną polityczną. Strajki klimatyczne, Extinction Rebellion i organizacje, którym przewodzi młodzież, sprawiły, że zmiana klimatu stała się jednym z najważniejszych tematów politycznych debat, a także pomogły Zielonym odnieść znaczące sukcesy w wielu częściach Europy.

Read more
05.02.2021
Zszywanie miasta. Prawa, sprawiedliwość, podziały cyfrowe

Wśród przyspieszonych przez pandemię trendów szczególnie mocno wyróżnia się dziś tempo cyfryzacji. Znaczna część edukacji, pracy czy usług społecznych w ciągu paru tygodni przeniosła się do sieci.

Read more
02.02.2021
Patrząc w przyszłość – zdrowie publiczne i zielona odbudowa

Spowodowany przez koronawirus kryzys zdrowotny mocno dotknął Europę.

Read more
01.02.2021
Gospodarka po Covid-19 – wyjście poza kapitalizm

Kryzys związany z pandemią koronawirusa pokazał niezwykle jasno, że kapitalizm jest tylko jedną z wielu form, jakie może przybrać rynek.

Read more
01.02.2021
Debata aborcyjna na Malcie: między postępem, moralnością katolicką a patriarchatem

Jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, Malta jest konserwatywnym bastionem w Europie.

Read more
15.12.2020
EKONOMIA OBWARZANKA DLA SPRAWIEDLIWSZEGO, BARDZIEJ ZIELONEGO AMSTERDAMU

Ponieważ Bruksela przygotowuje się do reformy swojej gospodarki w oparciu o model pączka, Amsterdam już teraz robi skok dzięki swojej strategii gospodarki obiegowej.

Read more
14.12.2020
DLACZEGO SUKCES ZIELONEGO NOWEGO ŁADU ZALEŻY OD DZIAŁAŃ LOKALNYCH

Sukces Zielonego Nowego Ładu zależy od zbudowania szerokiego poparcia poprzez organizację na szczeblu lokalnym, aby pokazać, że prawdziwa zmiana jest możliwa.

Read more
01.12.2020
Przestrzenie do życia – dla wszystkich. Koronawirus i miasto

Pandemia zmieniła sposób, w jaki używamy przestrzeń miejską i o niej myślimy. Czy będzie to wystarczająca zmiana do tego, by stworzyć bardziej sprawiedliwe, zdrowsze miasta?

Read more
30.11.2020
Nowa rzeczywistość Europy: Ekonomia czasów COVID-u, dług i przyszłość handlu

Dyrektor Bruegel mówi o perspektywach gospodarczych Europy, funduszu naprawczym oraz ekologicznej i cyfrowej transformacji Europy.

Read more
03.11.2020
Odzyskiwanie kontroli. Przyszłość usług publicznych w Europie

w kontrze do trwającego kilka dekad „zdrowego rozsądku” odwrót od prywatyzacji skutkuje bardziej dostępnymi, przystępnymi i efektywnymi kosztowo usługami publicznymi.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.