The European Venue for Green Ideas

Bartlomiej Kozek

Bartlomiej Kozek is a journalist of Zielone Wiadomości (Green News), a Polish bi-montly magazine and web portal presenting current affair commentary from a green point of view. He has been a secretary general of the Polish Green Party – Zieloni 2004 and one of the authors of the party’s policy on social issues.

Articles

17.10.2017
Nie oddawajmy emocji populistom!

Źródła sukcesu Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych roku 2015 nadal nie zostały w odpowiedni sposób zanalizowane przez liberalne media i opozycję – podobnie jak protesty społeczne takie jak Czarny Poniedziałek.

EN
Read more
06.10.2017
Dwa światy

Pomimo sprowokowania olbrzymich protestów sondażowe poparcie Prawa i Sprawiedliwości nie spada. Dlaczego? Co liberalna opozycja oraz Bruksela robią źle?

EN
Read more
03.10.2017
“Let’s Not Leave Emotion to the Populists!”

How is Poland's ruling party managing to retain popularity despite mass protests, and how can its progressive parties learn to tap into people's emotions?

Read more
19.09.2017
Poles Apart

Despite provoking huge protests in recent years, Poland's right-wing government does well in the polls - how can we account for this? Where is its liberal opposition and Brussels going wrong?

Read more
23.01.2017
Zaklęty krąg pogardy

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę obietnicami dowartościowania pozostawionych na uboczu polskiej transformacji ekonomicznej. Pozory egalitarnej retoryki stoją w sprzeczności z pogardą, jaką darzy „liberalne elity” oraz rzekomych „lewaków”.

EN
Read more
23.01.2017
Poland: a Vicious Cycle of Disdain

Poland's increasingly polarised political discourse, an increasing state grip on the media, and how to break the pattern.

Read more
07.09.2016
Jak uleczyć europejskie serce?

Pytanie o przyszłość integracji europejskiej stało się szczególnie ważne po głosowaniu Zjednoczonego Królestwa za wyjściem z Unii Europejskiej. Czy potrzeba nam lepszych, wspólnych instytucji – a może, jak sugeruje holenderski analityk Dick Pels, nowej wizji?

EN
Read more
07.09.2016
How to Mend the European Heart?

The question of the future of European integration became especially important after the “Leave” vote in the referendum on UK membership in the European Union. Do we need just better common institutions – or do we need a new vision, as Dutch author Dick Pels, suggests?

Read more
28.04.2016
Green Observatory: Brexit

The Green Observatory provides a round-up of perspectives on a current political issue from the Green European Journal’s partners around Europe. This first edition focuses its lens on Brexit: how is the referendum on UK membership being discussed in different countries? And what could be the potential consequences on the ground in the case of a vote to leave the EU?

EN
Read more
25.01.2016
Co z tą Polską? Co z tą Europą?

Wydarzenia ostatnich tygodni nie są żadną, peryferyjną aberracją. Są elementem globalnego trendu. Słabnięcia dotychczasowej siły modelu liberalno-demokratycznego, które zachodzi również w krajach europejskiego rdzenia.

EN
Read more
25.01.2016
What’s the Matter with Poland?

The events of the last couple of weeks in Poland are no peripheral abomination, and certainly no exception. They are a part of a global trend of liberal democratic models becoming weaker and weaker, a trend which can also be found in the heart of Europe.

Read more
09.11.2015
Na prawo jak zawsze, na prawo jak nigdy?

Prawo i Sprawiedliwość wygrało polskie wybory parlamentarne 25 października, spychając PO i PSL do opozycji po 8 latach rządów i wypychając lewicę z Sejmu. Historia na tym jednak się nie kończy. Polska scena polityczna podlega przekształceniom. Pojawiły się partie zmiany, zmieniały się również partie parlamentarne. Wyborczynie i wyborcy uznali, że czas przełożyć swe narzekania na głosy. Zieloni będą musieli wyciągnąć z tych zmian wnioski i zdecydować o przekazie na przyszłość.

EN
Read more
09.11.2015
POLAND – RIGHT-WING AS (N)EVER!

In Poland, Right-wing parties (PiS) won the parliamentary elections on 25th October, leaving the centre-Right coalition (PO and PSL) that led the country for eight years in the opposition, and the Left out of the Parliament completely. But elections do not tell the whole story. The Polish political scene is changing. Parties of change and changes of parties animated the elections of this year. Citizens cast their complaints in the ballot box. Greens will need to draw lessons and determine their angle of attack for the future.

Read more
24.06.2015
All the Colours of Urban Movements in Poland

After the social and economic transformation in 1989 Polish cities fell into chaos and decline. Many of them suffered from closures of industrial facilities, and crime was on the rise. After the EU accession in 2004, authorities decided to take use of the stream of money coming from the Union. The problem was that it came with a cost…

EN
Read more
28.03.2014
Polskie i europejskie duchy przeszłości

Jeśli Europie zachodniej zależy na Polsce jako aktywnym uczestniku europejskiej społeczności, musi zacząć słuchać naszych historii – zarówno tej dominującej jak i tych spychanych dziś na ubocze.

EN
Read more
28.03.2014
Polish and European Ghosts of the Past

Polish history is shaped today by remembering the failed attempts in regaining independence. This leaves less and less space to tell different, more nuanced stories. This explains why Poland has an ambivalent memory of the First World War. In 1914, it was part of different empires. The end of the war was also the return of its independence. Strengthening alternative narratives may be crucial in opening Poland to stories linking its inhabitants to wider, European history.

Read more
21.11.2013
Poland Doesn’t Give a Damn

The ongoing Climate Summit in Warsaw has been relegated to the sidelines by the Polish media – the social and political debate in Poland definitely doesn’t tend to question a coal, shale gas and nuclear future for the country.

EN
Read more
15.10.2013
Triumph of the German Mother

Angela Merkel fell just a few MP’s short of getting an absolute majority in the German Bundestag. The ironic title of “the Queen of Europe” doesn’t sound too ironic after these elections.

EN
Read more
01.12.2012
Precariat’s World

While Poland presents itself to the outside world as a country untouched by the economic crisis, the reality is far different for an entire generation of Polish people. Rather than face up to the structural difficulties in the job market, the Government ignores the problem and remains committed to the doctrines of the neoliberal model.

EN
Read more