15.12.2021
Elinor Ostrom: Dağınık Bir Federalizm Örneği

Elinor Ostrom, piyasa yoluyla devlet kontrolü ve örgütlenmesine gerçek dünyadaki alternatifleri incelerken, demokrasinin ne anlama geldiğine dair kavramı genişletmemizi istiyor.

Read more
15.12.2021
Hannah Arendt: 21. Yüzyıl’da Politik Hayvan

Hannah Arendt’in çalışması, siyasi kurumlara duyulan güvenin aşındığı, aşırı sağın cesaretlendiği ve ekolojik çöküşün yaşandığı bir zamanda demokrasinin yeniden canlanmasına ışık tutabilir.

Read more
14.12.2021
Yurttaş Meclisleri Bizi Kurtarmayacak

Vatandaşların toplantıları iklim krizi için gümüş bir kurşun olmayacak.

Read more
14.12.2021
Şatoların Zamanı Değil: Kapalı Demokrasiden Açık Demokrasiye

Müzakereci demokrasinin savunucuları için, bugünün temsili rejimleri yanılsamadan başka bir şey sunmuyor.

Read more
13.12.2021
Birleşik Krallık’ta Referandumlar: Caveat Emptor

Birleşik Krallık’ın referandumlarla ilgili karışık deneyimi, geniş kapsamlı sonuçlarla birlikte uygulandıkları durumların çeşitliliğini yansıtıyor.

Read more
13.12.2021
Romanya’da Referandumlar: Siyasi Sermayeye Giden Yol

Romanya’daki referandumlar, çeşitli siyasi aktörler tarafından meşruiyeti ve popülerliği artırmaya yönelik stratejiler olarak araçsallaştırıldı.

Read more
13.12.2021
Malta: Postkolonyalizmin Gölgesinde Referandumlar

Malta’daki referandumlara eşlik eden ulusal tartışmalar, ülkenin kalıcı iki partili siyasi manzarası tarafından güçlü bir şekilde şekilleniyor.

Read more
13.12.2021
Macaristan’da Referandumlar: Onay Önyargısı

Macar hükümetinin referandumları kullanması, bir partinin kendi politika gündemine meşruiyet cilası vermek için doğrudan demokrasinin nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Read more
13.12.2021
İsviçre: Emsalsiz Bir Genç Demokraside Referandumlar

İsviçre genellikle bir doğrudan demokrasi modeli olarak selamlanır. Ancak bu süreçlerin başka yerlerde çoğaltılması pek çok nedenden dolayı zor olabilir.

Read more
13.12.2021
İrlanda’da Referandumlar: Anayasaya Özen Göstermek

İrlanda’nın anayasayı halk arasında ulusal bir tartışma yoluyla değiştirme modeli, ilerleme için önemli bir yol sağlıyor.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.