13.12.2021
Birleşik Krallık’ta Referandumlar: Caveat Emptor

Birleşik Krallık’ın referandumlarla ilgili karışık deneyimi, geniş kapsamlı sonuçlarla birlikte uygulandıkları durumların çeşitliliğini yansıtıyor.

Read more
13.12.2021
Romanya’da Referandumlar: Siyasi Sermayeye Giden Yol

Romanya’daki referandumlar, çeşitli siyasi aktörler tarafından meşruiyeti ve popülerliği artırmaya yönelik stratejiler olarak araçsallaştırıldı.

Read more
13.12.2021
Malta: Postkolonyalizmin Gölgesinde Referandumlar

Malta’daki referandumlara eşlik eden ulusal tartışmalar, ülkenin kalıcı iki partili siyasi manzarası tarafından güçlü bir şekilde şekilleniyor.

Read more
13.12.2021
Macaristan’da Referandumlar: Onay Önyargısı

Macar hükümetinin referandumları kullanması, bir partinin kendi politika gündemine meşruiyet cilası vermek için doğrudan demokrasinin nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Read more
13.12.2021
İsviçre: Emsalsiz Bir Genç Demokraside Referandumlar

İsviçre genellikle bir doğrudan demokrasi modeli olarak selamlanır. Ancak bu süreçlerin başka yerlerde çoğaltılması pek çok nedenden dolayı zor olabilir.

Read more
13.12.2021
İrlanda’da Referandumlar: Anayasaya Özen Göstermek

İrlanda’nın anayasayı halk arasında ulusal bir tartışma yoluyla değiştirme modeli, ilerleme için önemli bir yol sağlıyor.

Read more
07.12.2021
Benoît Lechat İle Ekolojik Demokrasiyi Düşünmek

Green European Journal’ın kurucu ortağı ve Belçikalı yeşil düşünce kuruluşu Etopia’nın yayın yönetmeni Benoît Lechat, ölümünden altı yıl sonra, düşünceleriyle toplumumuzu zenginleştirmeye devam ediyor. Lechat, son çalışmalarında, demokrasi ve ekolojiyi etkili bir şekilde birleştiren yeşil  demokrasi anlayışıyla herşeyi  yeniden başlatma ihtiyacını vurguladı. Mantıken bu çaba, Avrupa Yeşil partileri tarafından yönetilecekti. Ancak başarılı olmaları için Yeşillerin […]

Read more
07.12.2021
Uzak Değil: Demokrasi Gölgesi Olarak Popülizm

Demokrasinin her zaman ilerici sonuçlara yol açtığı varsayımını bırakmanın zamanı geldi.

Read more
02.12.2021
İtalya’da Referandumlar: Kontrollü Koşullarda Doğrudan Demokrasi

Otoriterliğin geri dönüşüne karşı koruma sağlamak için tasarlanan İtalyan anayasal çerçevesi, doğrudan demokrasi için çok az yer bırakıyor – yine de ülkede referandumlar nadir değil.

Read more
13.04.2021
Neoliberal İdeolijinin Sonu

Hükümetlerin dünya çapındaki koronavirüs krizine verdiği tepkiler, neoliberalizmin günlerinin sayılı olduğunun kanıtı mı? Halihazırda 2008’den beri sallantıda olan ideolojinin sundukları artık çoklu krizlerimizden inandırıcı bir çıkış yolu oluşturmuyor.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.