The European Venue for Green Ideas

Richard Wouters

Richard Wouters is an expert in European affairs. He works as a researcher for Bureau de Helling, the think tank of Dutch green party GroenLinks, where he focuses on the circular economy and raw materials policy.

Articles

12.12.2016
Kosmiczna Bonanza – górnictwo w kosmosie

Richard Wouters is an expert in European affairs. He works as a researcher for Bureau de Helling, the think tank of Dutch green party GroenLinks, where he focuses on the circular economy and raw materials policy.

EN
Read more
01.12.2016
Grondstoffen uit de Ruimte

Is het einde van de schaarste in zicht? Amerikaanse bedrijven maken zich op om een oneindige bron van grondstoffen aan te boren: de hemellichamen in de ruimte. Maar ruimtemijnbouw belooft de mensheid niet alleen extra grondstoffen. Het ontginnen van de maan en planetoïden levert ook nieuwe conflictstof op.

EN
Read more
28.11.2016
L’extraction Minière Dans l’Espace, une Aubaine Cosmique ?

Richard Wouters is an expert in European affairs. He works as a researcher for Bureau de Helling, the think tank of Dutch green party GroenLinks, where he focuses on the circular economy and raw materials policy.

EN
Read more
28.11.2016
Cosmic Bonanza – Mining in Outer Space

As some of Earth's resources risk being depleted, could outer space become a source of raw materials in the future?

Read more
18.11.2015
Er is Geen Planeet B

Een mens mag zich alleen een deel van de natuur toe-eigenen als hij enough and as good – genoeg en van dezelfde kwaliteit – overlaat voor anderen.

EN
Read more
18.11.2015
There is no Planet B

International environmental policies focus on safeguarding renewable natural resources. Little attention, however, is paid, to the much more difficult problem of non-renewable natural resources, such as metallic ores and phosphate. A survey of the dilemmas.

Read more
16.04.2015
Alliance-Mindedness

Major global conflicts are not resolved in the Dutch Parliament. Nor is The Hague the centre of the world. The Netherlands’ influence is determined by the extent to which it collaborates with other countries. GroenLinks therefore needs to look across the border when defining its position on military intervention. The opinions of our allies should be taken into account.

Read more
16.04.2015
Bondgenootschappelijkheid

Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen. Daarom moet GroenLinks bij het bepalen van een standpunt over militaire interventie over de grens kijken. De opvattingen van bondgenoten dienen mee te wegen.

EN
Read more