Richard Wouters

Richard Wouters is an expert in European affairs. He works as a researcher for Bureau de Helling, the think tank of Dutch green party GroenLinks, where he focuses on the circular economy and technology.

Articles

03.10.2018
Milieudividend: vergroenen in tijden van populisme

De milieubelastingen die GroenLinks bepleit, zoals de kilometerheffing, stuiten op maatschappelijke weerstand en populistische kritiek. Er is een manier om in te spelen op het wantrouwen tegen fiscale vergroening: het milieudividend.

Read more
03.10.2018
The Environmental Dividend: Greening in Times of Populism

An exploration of the environmental dividend as a response to the mistrust of green taxation.

Read more
30.10.2017
Oceaan zoekt gemeenschap

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of lijken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. "De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd."

Read more
27.10.2017
Forging a Connection Between Local and Global Commons

Who does the ocean or the moon belong to? An interview about the legal power of 'the common heritage of mankind' concept.

Read more
12.12.2016
Kosmiczna Bonanza – górnictwo w kosmosie

Czy czeka nas koniec ryzyka niedoborów? Amerykańskie firmy planują wykorzystanie olbrzymich zasobów dostępnych we wszechświecie surowców. Kosmiczne górnictwo jest też jednak źródłem konfliktów – globalne dobra wspólne przestrzeni poza naszą planetą mogą zostać zawłaszczone, co powieliłoby wzorce odgradzania surowców na Ziemi.

Read more
01.12.2016
Grondstoffen uit de Ruimte

Is het einde van de schaarste in zicht? Amerikaanse bedrijven maken zich op om een oneindige bron van grondstoffen aan te boren: de hemellichamen in de ruimte. Maar ruimtemijnbouw belooft de mensheid niet alleen extra grondstoffen. Het ontginnen van de maan en planetoïden levert ook nieuwe conflictstof op.

Read more
28.11.2016
L’extraction Minière Dans l’Espace, une Aubaine Cosmique ?

La fin de la pénurie serait-elle en vue ? Des sociétés états-uniennes se préparent à exploiter une source intarissable de matières premières, les corps célestes. Mais l’extraction minière dans l’espace extra-atmosphérique est aussi source de conflits car les biens communs mondiaux de l’espace sont « clôturés », une répétition des schémas d’appropriation des ressources de notre propre planète.

Read more
28.11.2016
Cosmic Bonanza – Mining in Outer Space

As some of Earth's resources risk being depleted, could outer space become a source of raw materials in the future?

Read more
18.11.2015
Er is Geen Planeet B

Een mens mag zich alleen een deel van de natuur toe-eigenen als hij enough and as good – genoeg en van dezelfde kwaliteit – overlaat voor anderen.

Read more
18.11.2015
There is no Planet B

International environmental policies focus on safeguarding renewable natural resources. Little attention, however, is paid, to the much more difficult problem of non-renewable natural resources, such as metallic ores and phosphate. A survey of the dilemmas.

Read more
16.04.2015
Alliance-Mindedness

Major global conflicts are not resolved in the Dutch Parliament. Nor is The Hague the centre of the world. The Netherlands’ influence is determined by the extent to which it collaborates with other countries. GroenLinks therefore needs to look across the border when defining its position on military intervention. The opinions of our allies should be taken into account.

Read more
16.04.2015
Bondgenootschappelijkheid

Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen. Daarom moet GroenLinks bij het bepalen van een standpunt over militaire interventie over de grens kijken. De opvattingen van bondgenoten dienen mee te wegen.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.