The European Venue for Green Ideas
Follow us on
28.11.2016
Institutionele diversiteit voor veerkrachtige samenlevingen

Vanouds werden benaderingen over het beheren van hulpbronnen in de samenleving niet zelden gepresenteerd als een onaangename keuze tussen overheidscontrole of martkmechanisme. Deze tweedeling gaat voorbij aan een cruciale derde optie: beheer door autonome burgers. Onderzoek toont aan dat deze benadering cruciaal is voor het welzijn van zowel individuele burgers als de samenleving als geheel.

Read more
28.11.2016
De digitale commons: ons aller recht op kennis en cultuur Een interview met Julia Reda

Nu de hoeveelheid vervaardigde culturele en wetenschappelijke werken die op het internet beschikbaar is, toeneemt, wordt het vraagstuk van de vrijheid om deze immense ‘digitale commons’ te raadplegen en te gebruiken essentieel, vooral omdat het blokkeren van de toegang tot die enorme hoeveelheid informatie ernstige gevolgen kan hebben voor het onderwijs, culturele uitwisseling en zelfs de gezondheid van de Europese burger.

Read more
18.10.2016
De interrail-pas promoten, de nachttrein afschaffen?

Een cruciale vraag bij het voorstel is of het Europees spoor nog wel voldoende dienstverlening biedt om jongeren vlot doorheen Europa te laten reizen.

Read more
01.03.2016
“Alle Europeanen spelen vals door asiel naar elkaar te schuiven”

Wie Daniel Cohn-Bendit zegt, zegt mei 68. Als Duitse buitenlandse student trok hij mee de studentenopstand in Parijs. Bijna vijftig jaar en een politieke groen-Europese carrière later, is hij echter meer pragmaticus dan linkse rebel.

Read more
11.12.2015
Energietransitie vreet metalen

Grotere steden, meer welvaart en complexere producten vereisen meer metalen. Dat geldt ook voor de overgang naar duurzame energie. Daardoor worden de metalen schaarser, terwijl voor hun winning meer energie nodig is. Het probleem bijt in zijn eigen staart.   De komende veertig jaar zal het aantal mensen dat in steden woont naar verwachting verdubbelen. […]

Read more
07.12.2015
Bezweer de grondstoffenvloek

Grondstoffen brengen in ontwikkelingslanden vaker ongelijkheid en conflict dan welvaart en vrede. Maar de schatten in de bodem laten is voor de meeste landen geen optie. Wat is nodig voor een eerlijke winning van de natuurlijke rijkdom?

Read more
18.11.2015
Er is Geen Planeet B

Een mens mag zich alleen een deel van de natuur toe-eigenen als hij enough and as good – genoeg en van dezelfde kwaliteit – overlaat voor anderen.

Read more
01.09.2015
We hebben een nieuwe taal nodig

De Amerikaans-Nederlandse sociologe Saskia Sassen is een globetrotter: ze groeide op in Argentinië, Italië en Frankrijk. Tegenwoordig woont ze zowel in Londen als Chicago. Het is dan ook niet verbazend dat veel van haar onderzoek over globalisering gaat, in het bijzonder over de lotgevallen van steden in dat proces.

Read more
17.08.2015
De Ecologische Missing Link van Piketty

Ecologische ongeletterdheid Het is een term die ik leerde van de Britse auteur Tim Jackson en die me sindsdien goed van pas komt. Hij is vooral nuttig als je in debat gaat met economen. Zolang de meesten ervan uitgaan dat je alles kan vervangen door geld en innovatie, dus ook dat eeuwenoud woud, praat je kilometers naast elkaar.

Read more
26.05.2015
Naomi Klein’s Lessen Voor de Groene Beweging

“Verander nu, voor het klimaat alles verandert.” Buitengewoon scherp beschrijft Naomi Klein in haar nieuwe boek No Time de urgentie van de verandering die noodzakelijk is om het leven op aarde te redden.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.