03.07.2018
Progressieve partijen in het krachtveld van de Europese Unie

Deze bijdrage bekijkt welke plaats progressieve partijen vandaag innemen in Europa en in welke mate zij kunnen wegen op de besluitvorming.

Read more
27.11.2017
De stad als strijdtoneel

Van oudsher zijn steden economische centra. Maar als gevolg van de globalisering is er een fundamentele verandering gaande in de manier waarop het geld wordt verdiend in de stad. Dat wordt steeds meer zichtbaar en voelbaar voor de stedelingen. Als de stad een pretpark voor toeristen wordt, een vehikel om geld te verdienen, waar is […]

Read more
30.10.2017
Oceaan zoekt gemeenschap

De gestaalde juridische kaders verdragen zich moeilijk met ecosystemen, zeker als ze groot en ver weg zijn (of lijken). We spreken rechtsgeleerde Prue Taylor, kenner van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. “De soevereiniteit van staten, die onze planeet kapot maakt, moet aan banden worden gelegd.”

Read more
20.06.2017
Groenen in de Meerderheid: Het Pijnpunt van de Interne Partijorganisatie

In tal van landen hebben de laatste jaren groene partijen deel uitgemaakt van een regering of een meerderheid op niveau van een gemeente of stad. Groene ministers en burgemeesters realiseerden er belangrijke zaken, maar betaalden vaak ook leergeld. In sommige gevallen kwam de partij intern onder zware spanning te staan. Soms kwam het zelfs tot dissidenties of een echte partijcrisis.

Read more
03.04.2017
Wie drukt het eerst op de resetknop: Turkije of de EU?

Sinds de mislukte coup van juli 2016 trekt de Turkse president Erdogan steeds meer macht naar zich toe. Veel critici zijn hun baan kwijt en de pers is aan banden gelegd. Turkije-kenner Joost Lagendijk, die in Istanbul woont, kan sinds eind september het land niet meer in. Het referendum van 16 april a.s. moet Erdogans […]

Read more
01.12.2016
Grondstoffen uit de Ruimte

Is het einde van de schaarste in zicht? Amerikaanse bedrijven maken zich op om een oneindige bron van grondstoffen aan te boren: de hemellichamen in de ruimte. Maar ruimtemijnbouw belooft de mensheid niet alleen extra grondstoffen. Het ontginnen van de maan en planetoïden levert ook nieuwe conflictstof op.

Read more
01.12.2016
De commons in de stad – Een kritiek op eigendomsstructuren: Daagt er oproer?

Het internationale geldwezen en de onroerend goedmarkt spelen een grote rol in de steden. Beide hebben de aanzet gegeven tot zeer verscheiden vormen van commodificatie van de stedelijke ruimte.

Read more
28.11.2016
Institutionele diversiteit voor veerkrachtige samenlevingen

Vanouds werden benaderingen over het beheren van hulpbronnen in de samenleving niet zelden gepresenteerd als een onaangename keuze tussen overheidscontrole of martkmechanisme. Deze tweedeling gaat voorbij aan een cruciale derde optie: beheer door autonome burgers. Onderzoek toont aan dat deze benadering cruciaal is voor het welzijn van zowel individuele burgers als de samenleving als geheel.

Read more
28.11.2016
De digitale commons: ons aller recht op kennis en cultuur Een interview met Julia Reda

Nu de hoeveelheid vervaardigde culturele en wetenschappelijke werken die op het internet beschikbaar is, toeneemt, wordt het vraagstuk van de vrijheid om deze immense ‘digitale commons’ te raadplegen en te gebruiken essentieel, vooral omdat het blokkeren van de toegang tot die enorme hoeveelheid informatie ernstige gevolgen kan hebben voor het onderwijs, culturele uitwisseling en zelfs de gezondheid van de Europese burger.

Read more
18.10.2016
De interrail-pas promoten, de nachttrein afschaffen?

Een cruciale vraag bij het voorstel is of het Europees spoor nog wel voldoende dienstverlening biedt om jongeren vlot doorheen Europa te laten reizen.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.