The European Venue for Green Ideas
Follow us on
18.04.2015
Aansluiten bij zelfbescherming – Niet of maar hoe

Naar aanleiding van de activiteiten van de Islamic State in Syrië en Irak is de discussie over humanitaire interventie opnieuw losgebarsten. Deze discussie, nergens feller dan in GroenLinkse kring, is verzand in een vruchteloze herhaling van zetten. Wat nodig is, is een verregaande transformatie van onze interventiecapaciteit, niet uitgaande van het reddingsparadigma maar van aansluiten bij zelfredzaamheid van mensen.

Read more
16.04.2015
Bondgenootschappelijkheid

Grote mondiale conflicten worden niet beslecht in de Tweede Kamer. Den Haag is niet het middelpunt van de wereld. De invloed van Nederland wordt bepaald door de mate waarin ons land samenwerkt met andere landen. Daarom moet GroenLinks bij het bepalen van een standpunt over militaire interventie over de grens kijken. De opvattingen van bondgenoten dienen mee te wegen.

Read more
03.02.2015
De Groene Marx?

Volgens John Bellamy Foster en Paul Burkett biedt het werk van Marx inzicht in de samenhang tussen de ecologische crisis en de historische crisis van het kapitalisme. Was Marx een milieu-activist avant la lettre?

Read more
27.01.2015
Linkse partijen moeten weer Marx gaan lezen

Willen linkse partijen uit het electorale en ideologische slop komen, dan moeten ze terug naar hun bronnen. Linkse partijen zullen de huidige economische en politieke orde opnieuw moeten interpreteren, willen ze haar kunnen veranderen.

Read more
27.01.2015
Angela Wigger: “Marx is essentieel om de wereld te begrijpen”

“Marx wordt vaak afgerekend op wat hij niet wist, maar we moeten kijken naar wat hij te bieden heeft. Hij was econoom, socioloog, politicoloog, historicus, filosoof en wetenschapsfilosoof. Hij was echt een omnipotent genie en blijft voor talloze vraagstukken relevant”, aldus politiek econoom Angela Wigger.

Read more
01.08.2014
Ledere Stemt Telt – Sociale Thema’s op de Politieke Agenda

In verkiezingstijden geldt vaak het recht van de sterkste: de belangrijke politici krijgen het meeste zendtijd op televisie, organisaties die grote economische belangen vertegenwoordigen krijgen met hun memorandum het vlotst toegang tot de hoofdkwartieren van de politieke partijen.

Read more
01.08.2014
Populisme, duurzaamheid, democratie

Natuurlijk willen we de structurele transformatie van moderne – buitengewoon onduurzame – maatschappijen naar duurzaamheid op een moderne manier organiseren: expertocratische of zelfs autoritaire benaderingen zijn volledig onacceptabel! Maar wat valt er te zeggen over de duurzaamheid van democratie zelf – hoe duurzaam is democratie en zijn democratische structuren werkelijke in staat een duurzaamheidcrisis te bezweren? […]

Read more
28.03.2014
Het Europa van de burgers

In de aanloop naar Europese verkiezingen konden eind februari alle Europeanen twee topkandidaten voor de Europese Groene Partij kiezen. De winnaars van deze groene primary waren Ska Keller en José Bové, beide Europarlementariërs. Hoe verbinden zij Europese geschiedenis en politiek?

Read more
27.03.2014
Het spook van het nationalisme

Er zijn parallellen tussen het Europa van 1914 en 2014. De verscheurdheid van vandaag komt door economische ongelijkheid en een crisis van de democratie. Het antwoord ligt in sociaal beleid en een anti-nationalistische repolitisering van Europa.

Read more
01.10.2013
Een duurzame welvaartsstaat

De welvaartstaat is niet langer betaalbaar, wordt alom betoogd. Niet in Nederland en niet in Europa als geheel. Er moet gesneden worden in de sociale voorzieningen om de economie te redden. Maar het kan anders. Een groene visie.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.