Reiner Hoffmann

Reiner Hoffmann is president of the German Trade Union Confederation and chair of the executive board of the Hans Böckler Foundation.

Articles

10.07.2018
Nowa reprezentacja dla nowego świata pracy

Oblicza pracy zmieniają się na naszych oczach. Istotną rolę odgrywają tutaj globalizacja, nowe technologie, przemiany demograficzne czy kulturowe. W jaki sposób zmienia się nasze rozumienie pracy, funkcjonowania jej rynku oraz interesów pracowniczych? Jak wygląda działalność związków zawodowych w XXI wieku? Jakiego typu wsparcie na rynku pracy przyszłości potrzebować będą osoby pracujące? Jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Europa? Dyskutowaliśmy na ten temat z szefem Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB) – jednej z największych central związkowych na świecie – Reinerem Hoffmannem.

Read more
17.05.2018
Schöne neue Arbeitswelt? Wie wir die Arbeitswelt von Morgen gestalten müssen.

Was ist Gewerkschaftspolitik im 21. Jahrhundert? Welche Unterstützung brauchen Beschäftigte für den Arbeitsmarkt der Zukunft? Und welche Rolle spielt dabei Europa? Darüber sprachen wir mit Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).

Read more
17.05.2018
Representing the Brave New World of Work

As digitalisation turns the world of work upside down, Reiner Hoffmann discusses the situation of employees in the future labour market, and the role of the EU and trade unions.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.