Ugo Mattei

Ugo Mattei is a professor of law in Turin and at the University of California, Hastings. He is the author of Plunder, When the Rule of Law is Illegal (with Laura Nader), and most recently The Ecology of Law with Fritjof Capra. In 2011 he authored Bene Comuni: Un Manifesto, a manifesto for the commons that could provide the theoretical basis for the current wave of resistance against neoliberalism. He has been a leading promoter of the Italian referendum against the privatisation of water.

Articles

12.12.2016
Odzyskiwanie Posiadania – Transformacja Kapitału w Dobra Wspólne

Różnorodność pojmowania i zarządzania zasobami – zarówno w świecie naturalnym, jak i wirtualnym – pokazuje, że podejście oparte na idei dóbr wspólnych może nas prowadzić do zupełnie innych rezultatów niż kierowanie się logiką rynkową. Wywiad z Molly Scott Cato i Ugo Mattei.

Read more
28.11.2016
Ponovno preuzimanje vlasništva – Preobražaj kapitala u zajednička dobra

Bilo u prirodnom bilo u virtualnom svijetu – velik raskorak između načina kako se poima resurse i njima upravlja pokazuje nam da pristup zasnovan na zajedničkim dobrima, a ne onaj koji slijedi tržišnu logiku, može voditi ka dramatično različitim ishodima.

Read more
28.11.2016
Taking Back Ownership – Transforming Capital into Commons

What are the different ways resources can be managed and what different outcomes does it lead to?

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.