Ndërsa i gjithë globi është në mes të një pandemie të paparashikuar, me pasoja të mëdha ekonomike, sociale dhe mjedisore, ia vlen të kujtojmë mobilizimet masive si “Extinction Rebellion” dhe “Fridays for Future”, të cilat morën skenën globale në pranverën e vitit 2019. Një vit më pas, është koha për të shqyrtuar pretendimet dhe ndikimin e tyre në ndërgjegjësimin e publikut për emergjencën klimatike, si dhe ligjërimin aktual politik dhe politikëbërjen. Paolo Cossarini bisedoi me tre studiues nga vende të ndryshme evropiane të cilët nxjerrin në pah temat themelore që këto lëvizje ndihmuan për të sjellë në plan të parë. Ajo që del është një debat i nuancuar teorik dhe praktik në lidhje me mobilizimin e qytetarëve, tranzicionin e gjelbër dhe perspektivat e veprimit të klimës.

Paolo Cossarini: Një vit më parë, Rebelimi i Shuarjes (XR) mbylli rrugët e Londrës, ashtu si të Premtet për të Ardhmen (FFF) në qytete anembanë globit, duke u bërë tituj në të gjithë botën. Në vitin 2020, rrugët janë mbyllur edhe një herë për të parandaluar një krizë shëndetësore. Një vit më vonë, si e kanë zhvendosur këto lëvizje debatin mbi ndryshimin e klimës?

Manuel Arias-Maldonado: Sipas mendimit tim, këto lëvizje nuk kanë qenë aq të rëndësishme sa rritja e ngjarjeve ekstreme të motit që kanë tronditur mendimet e publikut në vitet e fundit, duke krijuar një ndjenjë urgjence, nga e cila vetë lëvizjet mund të përfitojnë. Eshte thjeshtë sensi që diçka ndryshon dukshëm që e shtyn vetëdijen e publikut. Lëvizjet protestuese janë të rëndësishme, veçanërisht midis të rinjve, por ato do të ishin të pafuqishme në mungesë të kushteve të tilla materiale të cilat, pa dyshim, janë aq objektive sa promovohen nga media masive.

Susan Baker: Lëvizja klimatike është pozitive. Sidoqoftë, theksi te “dëgjimi i shkencës” është potencialisht problematik pasi nuk arrin të kuptojë që shkenca nuk zbulon të vërtetën, por aspektet e asaj që dihet. Shkenca e klimës është e ngushtë: ajo përcakton çështjen në gjuhën dhe kornizën e shkencave natyrore, duke injoruar shkaqet kryesore dhe zgjidhjet e ndryshimit të klimës që ndodhen në botën shoqërore në përgjithësi, dhe në modelin tonë ekonomik në veçanti. Asnjë prej këtyre grupeve nuk ka një kuptim kritik të shkaqeve themelore të ndryshimit të klimës.

theksi te “dëgjimi i shkencës” është potencialisht problematik pasi nuk arrin të kuptojë se shkenca nuk zbulon të vërtetën por aspektet e asaj që dihet.

Ndërsa XR dhe FFF kanë promovuar ndërgjegjësimin e publikut, të dy janë zëra shumë të moderuar dhe, për pasojë, kanë zvogëluar hapësirën për zerat radikalë. Për veprimet klimatike, përqendrimi i tyre në tranzicion favorizon përgjigjet teknokratike në krahasim me transformimin rrënjësor. Prandaj ka të ngjarë që menaxhimi i tranzicionit (kalimi në të ardhme të karbonit të ulët që lejon biznesin si zakonisht), kundrejt transformimit , do të marrë vendin kryesor në veprimin per klimen.

Ku mendoni se e lë pandemia e Covid-19 lëvizjen klimatike?

Anneleen Kenis: XR dhe FFF mungojnë jashtëzakonisht në krizën aktuale megjithëse duket se ngadalë po bëhen përsëri aktive. Pandemia e koronavirusit mund të japë ndjesinë se ka gjëra më të rëndësishme për t’u përqendruar tani, por asgjë nuk mund të jetë larg së vërtetës. Në realitet, kriza Covid-19 është udhëzuese sepse ka zbuluar sesi shoqëritë trajtojnë emergjencat, vendin e shkencës në debatin publik dhe marrëdhëniet njeri-natyrë. Për më tepër, pandemia mund të na nxisë në drejtim të një shoqërie rrënjësisht të ndryshme, shumë më të qëndrueshme, por gjithashtu mund të na çojë drejt një shoqërie të karakterizuar nga kontroll autoritar, moralizim dhe sigurim.

kriza Covid-19 është udhëzuese sepse ka zbuluar se si shoqëritë trajtojnë emergjencat, vendi i shkencës në debatin publik dhe marrëdhëniet njeri-natyrë.

Nuk ka asnjë përgjigje neutrale për krizën e koronavirusit, ashtu si nuk ka përgjigje neutrale për ndryshimet klimatike. Për më tepër, pandemia vazhdon të ngrejë pyetje thelbësore: kush do ta mbaje faturën? A do të shpetohen sektorët e mëdhenj ekonomikë si industria e linjave ajrore me paratë e taksapaguesve? Çfarë kushtesh do të duhet të plotësojnë këta sektorë? A do të jetë një mision i domosdoshëm gjenerimi edhe më i madh i fitimit dhe rritjes? A do të përdoret kriza ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi për të përcaktuar sektorë të caktuar si vendimtar dhe të tjerë si jo? A do të investojmë në kujdesin shëndetësor dhe shkollimin publik në vend të kompanive (ndotëse)?

Manuel Arias-Maldonado: Askush nuk e di. Ka arsye për të menduar që veprimi per klimën mund të inkurajohet pas pandemisë – ose edhe gjatë pandemisë nëse nuk mbaron shpejt – si dhe të frikësohemi se kthimi në normalitet do të vendosë përparësi ne rritjen ekonomike sesa ne shqetësimet e qëndrueshmërisë ose zbutjen e klimës. Mobilizimi i publikut varet nga mënyra se si do të ndihen njerëzit pasi të ketë mbaruar kjo.

Ndërkohë, mund të jetë e mundur të kapen ndjenjat e përkohshme për të mbledhur mbështetje për legjislacionin ndaj reagimit ndaj koronavirusit miqesor me mjedisin, si një mënyrë për të siguruar një dalje më të pastër nga kriza. Lëvizja klimatike mund të luajë një rol në këtë proces mobilizimi duke inkuadruar pandeminë si katastrofën e parë të vërtetë të Antropocenit. Sidoqoftë, kjo kartë nuk duhet të mbingarkohet pasi lidhja nuk është gjithmonë e qartë. Përndryshe, pandemia mund të portretizohet si një shprehje e modernitetit të pakujdesshëm, një që nuk merr parasysh, për shembull, sigurinë ushqimore. Ky përshkrim sjell ne vemendje globalizimin dhe thirrjen për ta bërë atë më të qëndrueshem.

Susan Baker: Eshtë e qartë se kufizimet e vendosura nga qeveria në tubimet shoqërore kanë ndikuar në aktivitetet e grupeve aktiviste të klimës. Deri më tani, ka ndaluar praninë e tyre në rrugë dhe XR kanë pushuar format e tyre shumë të dukshme të protestës publike. Ata megjithatë vazhduan aktivizmin e tyre në internet gjatë gjithë bllokimit. Këto grupe u mbështetën shumë në protestën civile për të rritur ndërgjegjësimin e publikut, duke besuar se kjo do të detyronte qeveritë dhe aktorët e tjerë kryesorë të veprojnë. Eshtë më e vështirë të vlerësosh postimin e një selfie me një pankartë gjatë karantines, me të njëjtin ndikim. Aktivizmi dixhital mund të hiqet lehtë si një aktivitet i individualizuar ndërsa marshimet që u bënë në rrugë, shpesh me zhurmë, vështirë se mund të fshihen.

Në arenën publike, ekziston rreziku që zërat që flasin për natyrën dhe që kërkojnë veprime klimatike do të margjinalizohen përsëri. Vazhdon t’i kushtohet një vëmendje e madhe mënyrës së menaxhimit të pandemisë, siç do të prisnim. Në të njëjtën kohë, ka një mungesë diskutimi mbi shkaqet themelore – të cilat qëndrojnë në shkatërrimin e ekosistemeve për trafikimin e specieve – dhe mënyrën se si do të adresohet problemi në burim.

Përkundër këtyre sfidave, qetësimi i rrugëve tona dhe pastrimi i ajrit tonë gjatë karantines, i kanë lejuar njerëzit të shohin dhe dëgjojnë natyrën përsëri. Këtu qëndron shpresa se njerëzit mund ta çojnë këtë përvojë përpara për të formuar një vetëdije të re politike në lidhje me natyrën shkatërruese mjedisore të aktiviteteve tona ekonomike dhe mundësinë per një të ardhme alternative.

A mendoni se një rishikimi i marrëdhënies midis sistemeve tona ekonomike dhe mjedisit është i mundur në momentin aktual? Si mund ta bëjmë një tranzicion të gjelbër tërheqës për forcat ekonomike dhe politike që dëshpërimisht përpiqen të qëndrojnëpa u mbytur dhe të kthehen në biznes si zakonisht?

Anneleen Kenis: Unë do të filloja duke vënë në dyshim këtë pyetje: a duhet vërtet që ta bëjmë qëndrueshmërinë tërheqëse për forcat ekonomike dhe industrinë? Apo duhet të vendosim më tepër forcat ekonomike dhe industrinë nën presion për të ndryshuar? Lëvizja mjedisore ka blerë shumë në idenë që ne mund t’i marrim të gjithë në bord nëse dalim me një vizion “tërheqës”. Kjo përforcon idenë se ne mund ta shpëtojmë botën me teknofikse, se asgjë nuk duhet të ndryshojë dhe se transporti ajror nuk ka pse të vihet në dyshim thelbësisht. Ne kemi nevojë për të ushtruar presion tani që është e mundur. Ose të refuzojmë t’i shpëtojmë ata: duhet thjesht të themi “jo” dhe të marrim masat e duhura për të siguruar që kompanitë e ardhshme të mos kenë të gjitha taksat dhe avantazhet e tjera që ka sektori i aviacionit.

Ndërsa eshte i mundur një nivel i caktuar i “gjelbërimit” të ekonomisë kapitaliste (kapitalistët mund të bëjnë para duke shitur panele diellore ashtu si bëjnë para duke shitur qymyr ose naftë), ekziston një përplasje themelore. Kjo përplasje ka disa aspekte dhe dimensione, por ndarja e madhe është midis ndjekjes së rritjes ekonomike dhe zvogëlimit të presionit mbi ekosistemet, pjese thelbesore e se cilit jemi ne.

Manuel Arias-Maldonado: Para pandemisë, unë do të isha përgjigjur se fitimi i mbështetjes së forcave ekonomike dhe politike është i mundur duke bërë një tranzicion të gjelbër si të pa negociueshëm, ashtu edhe fitimprurës. Tranzicioni mund të formulohet si diçka e pashmangshme, por një burim i mundshëm i inovacionit dhe vlerës.

Tani, bota është ndalur për ca kohë dhe mendoj se perceptimi i publikut do të ndikohet për dy arsye. Së pari, rreziqet që lidhen me Antropocenin janë theksuar. Së dyti, bllokimet kanë treguar që jeta mund të jetë më e mirë: më e pastër, e shëndetshme, e ngadaltë.

Nuk ka një mënyrë për të ndaluar ndryshimin e klimës, por disa.

Për më tepër, situata ekonomike mund t’u sigurojë qeverive mundësinë për të nxitur teknologji të reja energjetike, duke i dhënë kështu një moment të papritur tranzicionit të gjelbër. Emmanuel Macron ka lënë të kuptohet se ajri i ndotur nuk do të tolerohet më. Epo, kjo është koha për të filluar.

Nuk ka një mënyrë për të ndaluar ndryshimin e klimës, por disa. Disa janë më miqësorë ndaj kapitalistëve – me anë të inovacionit teknologjik dhe produktivitetit dhe efikasitetit – ndërsa të tjerët janë më të bazuar në komunitet dhe varen nga zvogëlimi i madhësisë së ekonomisë.

Susan Baker: Aktualisht, ekziston një bashkëveprim dinamik midis presionit për ndryshim dhe kthimit në mënyrat e vjetra. Ndryshimi i klimës ka treguar se nuk është më e mundur të shohim aktivitetin tonë ekonomik të izoluar nga pasojat e tij ekologjike dhe sociale. Ky konkluzion na bën thirrje të vëmë në pikëpyetje barazimin e përparimit njerëzor me dominimin e natyrës.

Aktorët ekonomikë duhet të marrin përgjegjësi për veprimet e tyre. Nuk është çështja e “bërjes tërheqëse për ta”. Tërheqëse, në kuptimin tradicional ekonomik, do të thotë që aktiviteti mund të jetë burimi i fitimeve. Ky model që lejon disa në shoqëri të gjenerojnë pasuri të tepruar me koston e të tjerëve, përfshirë natyrën, duhet të ndryshojë. Ne duhet të ndryshojmë atë që prodhohet, si prodhohet, të vlerësojmë se kush përfiton dhe me çfarë kostoje. Do të ishte një rrezik moral për ta bërë një tranzicion të gjelbër tërheqës kur ajo që na nevojitet është një transformim i gjelbër i shoqërisë.

Ne duhet të ndryshojmë atë që prodhohet, si prodhohet,vlerësojme se kush përfiton, dhe me çfarë kostoje.

A mendoni se ka potencial për një zhvendosje të paradigmës nga një ekonomi e bazuar në rritje? Po në lidhje me ekuilibrin midis veprimit kolektiv dhe atij individual?

Anneleen Kenis: Ka shumë mallra të konsumit me kosto të mëdha ekologjike për të cilat nuk mund të argumentohet sinqerisht se ato janë thelbësore për të bërë një jetë të shëndetshme dhe të rehatshme. Industria globale e modës kontribuon më shumë në ndryshimin e klimës sesa transportin dhe aviacionin së bashku. Kjo nuk është për t’u habitur duke marrë parasysh që, në Mbretërinë e Bashkuar për shembull, 300 000 sende rrobash hidhen çdo vit ( https://www.greeneuropeanjournal.eu/what-to-wear-why-fast-fashion-is-costing-the-earth/ ) . Një hap i parë për të promovuar permiresimin është ndalimi i reklamave. Njerëzve u thuhet në baza pothuajse të vazhdueshme se u duhen të gjitha këto gjëra.

Të gjithë ata që kanë kapacitetin për të bërë ndryshime personale duhet të konsiderojnë ta bëjnë këtë. Sidoqoftë, siç argumenton Giorgos Kallis, është shumë më e lehtë, shumë më motivuese dhe më me ndikim për ta bërë këtë në mënyrë kolektive . Vendosa 10 vjet më parë të mos fluturoja më, por çfarë ndryshimi bën? Nëse do të bënim një angazhim të ngjashëm kolektivisht, ndikimi mund të ishte i madh.

Manuel Arias-Maldonado: Nuk ka konsensus për uljen e konsumit si mënyra për të shkuar në drejtim të ndërtimit të një lloji të veçantë të shoqërisë. Do të ishte një model i pranuar nëse do të ishte mënyra e vetme për të parandaluar kolapsin planetar – gjë që nuk është. Ka mënyra alternative për të promovuar dekarbonizimin dhe qëndrueshmërinë dhe qeveritë duhet të përqendrohen në to. Për më tepër, rritja ekonomike ka ende rëndesi si funksion i mirëqenies dhe progresit. Prandaj, ulja e konsumit duhet të mbrohet si një zgjedhje e vlefshme nga ana morale. Nëse do të bindte një shumicë, do të ishte projekti për një mënyrë të re të jetesës.

Siç e shoh, të mbështetesh në një sakrificë të tillë kolektive është krejtësisht joreale. Sidoqoftë, njerëzit duhet të bëhen të vetëdijshëm për faktin se vendbanimi njerëzor i planetit varet nga kushtet e planetit, të cilat nga ana e tyre varen nga mënyra se si sillen njerëzit. Ky kuptim mund të sjellë ndikimin tonë planetar në vëmendje dhe potencialisht të çojë në një politikë më të mirë dhe inovacion teknologjik.

Susan Baker: Modeli i zhvillimit të orientuar nga rritja, i ndjekur nga shoqëritë industriale perëndimore nuk mund të bartet në të ardhmen, qoftë në format e tij të tanishme, qoftë me ritmin e tanishëm, siç dëshmohet nga ndryshimi i klimës. Ne nuk mund të kemi rritje të vazhdueshme në një sistem të karakterizuar nga burime te kufizuara dhe kufijtë planetarë. Ndryshimi i klimës është shkaktuar nga një model i orientuar drejt rritjes, i arritur përmes niveleve gjithnjë në rritje të konsumit. Ky konsum i stimuluar artificialisht sjell pasuri të patreguar per pakicen dhe varfërim për shumicen. Shumë tani refuzojnë gjithashtu idenë se konsumi është kontribuuesi më i rëndësishëm në mirëqenien e njeriut. Kjo vlerë e re nuk është në përputhje me kapitalizmin. Ulja e konsumit nuk është më një alternativë radikale, por një domosdoshmëri.

Ne nuk mund të kemi rritje të vazhdueshme në një sistem te karakterizuar nga burime te kufizuara dhe kufijtë planetarë.

Një shoqëri e shëndetshme dhe mirëqenia e anëtarëve të saj varet me shume nga aktet e shërbimeve dhe ndjenja e komunitetit sesa nga konsumi. Adoptimi i këtij modeli kërkon ndryshimin e vlerave tona në mënyrë që pozicioni shoqëror i dikujt të mos përcaktohet nga ajo që ata konsumojnë dhe të ekspozohen, por nga mënyra se si ata angazhohen në shoqëri për të mbrojtur interesat e të tjerëve, përfshirë ato të formave të tjera të jetës, në mënyra që promovojnë drejtësinë dhe barazine.

Ndërsa ndryshimi personal është i rëndësishëm, faktorët strukturorë mund t’i bëjnë ato të paqëndrueshëm. Për të kaluar në një model të ri të ekonomise dhe shoqërise, veprimet e përditshme do të duhet të shoqërohen me ndryshime strukturore. Ndërsa rimendojmë, për shembull, mënyra e udhëtimit, ushqimi dhe konsumi ynë i energjisë, strukturat që qëndrojnë në themel të këtyre – tregtisë, finances , sistemeve ushqimore dhe sistemit tonë ekonomik në përgjithësi – duhet të transformohen gjithashtu.

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.