Obnovljiva energija je energija budućnosti – izdašna i sveprisutna. Tehnološki napredak i ekonomija obima snižavaju cene, dok su fosilna goriva i nuklearna energija sve manje konkurentni. Ovde Zeleni evropski časopis brojevima predstavlja kako će se energetski sistemi razvijati u predstojećim decenijama dok Daniel Šolten prati novu geopolitičku liniju razdora koja će zameniti onu fosilnog doba.

Promenljiva geopolitika obnovljive energije

Evropa će do 2049. godine biti približno na polovini svoje energetske tranzicije. Obnovljiva energija neće samo ublažavati grube ivice globalnog takmičenja za naftu i gas, ona će oblikovati novu energetsku igru. Dok je transformacija generalno postavljena tako da bude pozitivna, energetska geopolitika je tu da ostane.

S pozitivne strane, obnovljiva energija će izlečiti mnoge bolesti koje su u vezi sa fosilnim gorivima. Obnovljivi izvori energije diversifikuju energetski miks, jačaju sigurnost snabdevanja uvoznicima današnjice, snižavaju cenu energije, smanjuju emisiju ugljen-dioksida i zagađenje vazduha, decentralizuju i demokratizuju proizvodnju energije i stvaraju nove industrijske mogućnosti i što je najvažnije, obnovljivi izvori energije smanjuju trgovinu energijom. Kako zemlje budu više svojih potreba zadovoljavale na domaćem terenu, zbog obilne prirode obnovljivih izvora, one će se pretvarati u zemlje tzv. „prozumjere” (engl. prosumer). Trgovina će se događati sve više zbog toga što je zemlje žele (kada je uvoz jeftiniji), a ne zbog toga što zavise od nje.

Sa negativne strane – distribucija će postati složenija. Kako se većina obnovljivih izvora pretvara direktno u električnu energiju, gubici zbog velikih daljina i strogi upravljački uslovi predstavljaju izazov za pouzdano pružanje usluga. Pravolinijski transport fosilnog goriva širom planete od proizvodnje do potrošnje biće zamenjen kombinacijom lokalnih mikromreža, nacionalnih mreža i kontinentalnih supermreža, uključujući dvosmerne tokove i nove aktere, pored energetskih kompanija i komunalnih preduzeća. Ulje na vatru dodaje promenljivost obnovljivih izvora energije koja zahteva skladištenje, fleksibilna tržišta, kratkoročne operacije, pre nego dugoročnu sigurnost snabdevanja. Zemlje će zameniti politiku cevovoda „mrežnom politikom”, borbom za kontrolu nad ključnim infrastrukturama poput interkonektora, centrala i skladišnih prostora kako bi se osigurala dostupnost jeftine energije u pravo vreme.

Za Evropu je tranzicija dobra vest. Prevazići će energetsku zavisnost o stranim dobavljačima iz zalivskog regiona i Rusije, a institucionalni i pravni okviri Evropske unije će pomoći u upravljanju evropskom mrežnom politikom. Uspeh, međutim, nije zagarantovan. Energija je i dalje u velikoj meri stvar nacionalnog suvereniteta, zbog čega države članice Evropske unije različitom brzinom prelaze na obnovljive izvore energije. Takve razlike među energetskim prioritetima zemalja članica mogle bi u velikoj meri da pokvare buduću evropsku mrežnu politiku i Evropska unija će morati da rešava sukobe. Ostaje da se vidi koliko visoko Evropa može da se pozicionira kao izvoznica obnovljivih tehnologija i usluga, koristeći industrijske mogućnosti suočena sa azijskom i američkom konkurencijom. Ako ne uspe u tome, postaće jednostavno uvoznica čiste energetske tehnologije. Ako uspe, svejedno će morati da se takmiči oko retkih minerala i metala koji ograničavaju vođstvo u određenim tehnologijama proizvodnje.

Infographic on EU vision for renewable energy consumption
Vizija potrošnje obnovljive energije
Predviđanja zasnovana na nedavnoj politici Evropske unije pokazuju da bi samo 24% potrošene energije moglo da dođe iz obnovljivih izvora do 2050. godine. Scenario izgrađen oko cilja Pariskog sporazuma od 2 °C značio bi da se dostigne 97%.
Izvor: Öko-Institut e.V. (2018) The Vision Scenario for the European Union 2017. Ažurirano za EU-28

Infographics on renewables share
U većini zemalja Evropske unije, obnovljivi izvori pružaju mali, ali rastući doprinos energetskoj potrošnji. Prosek Evropske unije je 2016. godine bio 17%, u nadi da će ispuniti obavezujuće ciljeve od 20% do 2020. Godine i 32% do 2030. godine.
Izvor: Eurostat sdg_07_40
Infographic on renewables pricing
Cene obnovljivih izvora
Kako se više obnovljivih tehnologija razvija, cena proizvedene energije nastavlja da opada. Cena solarne energije i kopnenog vetra će se do 2050. godine gotovo prepoloviti.
Izvor: Manjola Banja and Martin Jégard (2017). Renewable technologies in electricity sector: trends and projections: Analysis in the framework of the EU 2030 climate and energy strategy. JRC Science for Policy Report.
Solarni fotonapon
Priobalni vetar
Kopneni vetar
*LEVA OSA NA GRAFIKU: Cene (evro po Megavat satu)
Infographic on citizens' energy
Građanska energija
Od farmi vetra u vlasništvu zajednice do solarnih ploča na krovovima, obnovljive tehnologije imaju potencijal da distribuišu proizvodnju dalje od velikih igrača. Uz permisivnu politiku broj „energetskih građana” bi mogao da skoči sa 12 miliona 2015. godine na 264 miliona do 2050. godine.
Izvor: CE Delft (2016). The potential of energy citizens in the European Union
*LEVA OSA NA GRAFIKU: Milioni građana
2049: Open Future
2049: Open Future

The politics of tomorrow start with the politics of today. Beyond any one theme, this collection of essays, stories, and interviews, complemented by infographics and amazing illustrations, looks forward to imagine the Europe(s) to be in 2049.

Order your copy

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.