The European Venue for Green Ideas

John Clarke

John Clarke is Emeritus Professor at the UK’s Open University and a Visiting Professor at Central European University in Budapest. His work explores conflicts around social welfare, the state, and citizenship.

Articles

09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi na aktualną sytuację polityczną, porażki państwa i rynku oraz ich potencjale zmiany układu sił i samej polityki. Wywiad z Danijelą Dolenec, Hilarym Wainwrightem, Tomislavem Tomaševiciem, Michelem Bauwensem i Johnem Clarkem przeprowadzony przez Vedrana Horvata.

EN
Read more
28.11.2016
Confrontación Constructiva o Tensión constructiva: el Estado y los Bienes Comunales

John Clarke is Emeritus Professor at the UK’s Open University and a Visiting Professor at Central European University in Budapest. His work explores conflicts around social welfare, the state, and citizenship.

EN
Read more
28.11.2016
Confrontation Constructive ou Tension Constructive – l’État et les Communs

Un entretien avec Danijela Dolenec, Hilary Wainwright, Tomislav Tomašević, Michel Bauwens, et John Clarke, par Vedran Horvat sur la relation entre les communs et l'état.

EN
Read more