Michel Bauwens

Michel Bauwens is a peer-to-peer theorist, writer, and the founder of the P2P (Peer-to-Peer) Foundation, a global network of researchers, activists, and citizens monitoring and promoting actions geared towards a transition to a Commons-based society.

Articles

09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi na aktualną sytuację polityczną, porażki państwa i rynku oraz ich potencjale zmiany układu sił i samej polityki. Wywiad z Danijelą Dolenec, Hilarym Wainwrightem, Tomislavem Tomaševiciem, Michelem Bauwensem i Johnem Clarkem przeprowadzony przez Vedrana Horvata.

Read more
28.11.2016
Confrontación Constructiva o Tensión constructiva: el Estado y los Bienes Comunales

‘Tipping Points’ (Puntos de inflexión) fue el título de la Green Academy 2016 organizada por el Instituto de Ecología Política que reunió a académicos, políticos, activistas y expertos de diferentes campos para discutir sobre los bienes comunales, el decrecimiento y la justicia climática, y examinar como interactúan entre sí. Durante el evento, varios oradores se […]

Read more
28.11.2016
Confrontation Constructive ou Tension Constructive – l’État et les Communs

Un entretien avec Danijela Dolenec, Hilary Wainwright, Tomislav Tomašević, Michel Bauwens, et John Clarke, par Vedran Horvat sur la relation entre les communs et l'état.

Read more
10.01.2014
Greens and Pirates: in Search of a New Majority for the Commons?

Once you make a commons together, you can have different political visions, but what you share is this desire to construct and protect the commons. Interview with Michel Bauwens, theorist and activist, co-founder of the Peer-to-Peer Foundation.

EN
Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.