The European Venue for Green Ideas
Follow us on

Danijela Dolenec

Danijela Dolenec researches democratisation and the political economy of Europe. Her book Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe won the 2013 National Science Award in Croatia. Her recent work includes ‘Exploring Commons Theory for Principles of a Socialist Governmentality’ (Review of Radical Political Economics 2016, with Žitko) and ‘Democratization in the Balkans: The Limits of Elite Driven Reform’ (Taiwan Journal of Democracy, forthcoming).

Articles

09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi na aktualną sytuację polityczną, porażki państwa i rynku oraz ich potencjale zmiany układu sił i samej polityki. Wywiad z Danijelą Dolenec, Hilarym Wainwrightem, Tomislavem Tomaševiciem, Michelem Bauwensem i Johnem Clarkem przeprowadzony przez Vedrana Horvata.

EN
Read more
28.11.2016
Confrontación Constructiva o Tensión constructiva: el Estado y los Bienes Comunales

Danijela Dolenec researches democratisation and the political economy of Europe. Her book Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe won the 2013 National Science Award in Croatia. Her recent work includes ‘Exploring Commons Theory for Principles of a Socialist Governmentality’ (Review of Radical Political Economics 2016, with Žitko) and ‘Democratization in the Balkans: The […]

EN
Read more
28.11.2016
Confrontation Constructive ou Tension Constructive – l’État et les Communs

Un entretien avec Danijela Dolenec, Hilary Wainwright, Tomislav Tomašević, Michel Bauwens, et John Clarke, par Vedran Horvat sur la relation entre les communs et l'état.

EN
Read more
01.07.2016
Nieszczęśliwy związek kapitalizmu i demokracji

Danijela Dolenec researches democratisation and the political economy of Europe. Her book Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe won the 2013 National Science Award in Croatia. Her recent work includes ‘Exploring Commons Theory for Principles of a Socialist Governmentality’ (Review of Radical Political Economics 2016, with Žitko) and ‘Democratization in the Balkans: The […]

EN
Read more
01.07.2016
Die Unglückliche Ehe von Kapitalismus und Demokratie als Ursache der Krise in Europa

Danijela Dolenec researches democratisation and the political economy of Europe. Her book Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe won the 2013 National Science Award in Croatia. Her recent work includes ‘Exploring Commons Theory for Principles of a Socialist Governmentality’ (Review of Radical Political Economics 2016, with Žitko) and ‘Democratization in the Balkans: The […]

EN
Read more
01.07.2016
The Unhappy Marriage of Capitalism and Democracy at the Root of Europe’s Crisis

The Left must put the question of capitalism squarely on the table.

Read more
20.11.2012
What Kind of Degrowth: the Case of Croatia Reconsidered

Looking beyond (de)growth, what sort of economic and political changes are required in Croatia to bring about both an equitable and sustainable economy?

EN
Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and is never shared with third parties.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.