The European Venue for Green Ideas

Tomislav Tomašević

Tomislav Tomašević works as Program Director of the Institute for Political Ecology. He has MPhil in environment, society and development from the University of Cambridge. He has been involved with youth, environmental and urban movements in Croatia and the Balkans for the past 15 years.

 

Articles

09.01.2017
Konstruktywna konfrontacja czy twórcze napięcie – państwo a dobra wspólne

Zgromadziła ona naukowców, polityków, aktywistów i ekspertów o różnorodnych specjalizacjach, dyskutujących na temat dóbr wspólnych, post-wzrostu, sprawiedliwości klimatycznej oraz ich wzajemnych powiązań. Podczas tego wydarzenia grupa panelistów postanowiła się spotkać na dyskusję o dobrach wspólnych jako odpowiedzi na aktualną sytuację polityczną, porażki państwa i rynku oraz ich potencjale zmiany układu sił i samej polityki. Wywiad z Danijelą Dolenec, Hilarym Wainwrightem, Tomislavem Tomaševiciem, Michelem Bauwensem i Johnem Clarkem przeprowadzony przez Vedrana Horvata.

EN
Read more
28.11.2016
Confrontación Constructiva o Tensión constructiva: el Estado y los Bienes Comunales

Tomislav Tomašević works as Program Director of the Institute for Political Ecology. He has MPhil in environment, society and development from the University of Cambridge. He has been involved with youth, environmental and urban movements in Croatia and the Balkans for the past 15 years.  

EN
Read more
28.11.2016
Confrontation Constructive ou Tension Constructive – l’État et les Communs

Un entretien avec Danijela Dolenec, Hilary Wainwright, Tomislav Tomašević, Michel Bauwens, et John Clarke, par Vedran Horvat sur la relation entre les communs et l'état.

EN
Read more