24.07.2013
Złe prognozy dla globalnego Południa

W lipcu rozpoczęły się negocjacje w sprawie TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, Transatlantyckiego Partnerstwa Handlu i Inwestycji) – umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a USA.

Read more
06.07.2013
Portugalia: pora na audyt długu

Skompromitowana polityka zaciskania pasa, narzucana Portugalii przez Trojkę, jest coraz silniej atakowana – czasem z niespodziewanych stron. Nadszedł czas na renegocjację długu.

Read more
01.07.2013
Migranci muszą stać się eko-obywatelami świata

Doświadczenie Francji z imigracją uczy, że bez zapewnienia prawdziwej równości, w tym praw politycznych i społecznych, nasze społeczeństwa zawsze będą z trudem przystosowywać się do zmieniających się warunków demograficznych. Aby to umożliwić, musimy wykroczyć poza kontekst narodowy i spojrzeć na imigrację jako kwestię, którą trzeba rozwiązać na poziomie europejskim. Oznacza to również globalne spojrzenie na problemy ekologiczne i społeczne.

Read more
01.07.2013
Polityka migracyjna po węgiersku

Węgry stały się interesującym poligonem doświadczalnym polityki w dziedzinie integracji i migracji, zwłaszcza ze względu na tzw. „imigrację koetniczną” (osób pochodzenia węgierskiego urodzonych w innych krajach) oraz, naturalnie, migracje ludności z innych państw Unii Europejskej. Ten skomplikowany proces daje swoistą lekcję na temat wykluczenia i integracji.

Read more
01.07.2013
Solidarność w Europie, solidarność na świecie

Kwestia migrantek i migrantów jest prawdziwym testem solidarności, zarówno w obrębie Europy, jak i na skalę globalną.

Read more
01.03.2013
Pora na rewolucję żywnościową

Polityka rolna pozbawiona oparcia w refleksji nad więzią między społeczeństwami a środowiskiem skazana jest na porażkę – przekonuje redakcja „Green European Journal” we wstępie do numeru poświęconego rolnictwu i żywności.

Read more
01.03.2013
Paradoks globalnego rynku żywności

Czemu żywność drożeje, a mimo to rolnicy ledwie wiążą koniec z końcem? – wyjaśnia badacz rynków towarowych Thomas Lines.

Read more
01.03.2013
Potencjał wiejskiej gospodarki

Wieś ma potencjał tworzenia dobrobytu. Aby go wykorzystać, trzeba harmonijnie połączyć produkcję rolną, ochronę przyrody i turystykę – pisze zielony minister Badenii-Wirtembergii ds. wsi i ochrony konsumentów Alexander Bonde.

Read more
01.03.2013
Bitwa o węgierskie rolnictwo

Grabież ziemi uchodzi za problem państw rozwijających się. Dziś jednak dotyka także Węgier. Przejmowanie gruntów przez osoby prywatne zaczęło się w 1990 r., po upadku komunizmu, ale polityka rządu Viktora Orbána pogłębia jeszcze ten proces. Za sprawą korupcyjnych powiązań agrobiznesu i władzy coraz większe obszary gromadzone są przez niewielką grupę wielkich posiadaczy, co rodzi opłakane skutki dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.