01.01.2014
Życie i dług

Trwający kryzys, spowodowany przez nadmierny globalny dług, pokazał, że tylko instytucje finansowe mogą liczyć na ochronę przez rząd. Aby życie było ważniejsze niż dług, musimy zbudować alternatywę dla systemu finansowego, którego nikt nie kontroluje.

Read more
01.01.2014
Okiełznać system finansowy

Nauczki z poprzednich kryzysów wydają się dziś zapomniane; sektor finansowy nie przestaje rosnąć – a wraz z nim zagrożenie, jakie stanowi dla gospodarki i planety. Zieloni muszą skupić swą energię i pomysłowość na tym, by go okiełznać.

Read more
05.11.2013
Kryzys i antyekologiczny zwrot w Europie

Dlaczego programy dostosowań strukturalnych, narzucane zadłużonym krajom przez Trojkę, nie były sprawdzone zgodnie z wymogami unijnego prawa, nakazującego ocenić ich strategiczne oddziaływanie na środowisko?

Read more
01.10.2013
Oblicza zielonego przemysłu

Włochy budzą dziś zainteresowanie światowych mediów ze względu na swą niepewną sytuację ekonomiczną i polityczną. Ale z dala od światła kamer telewizyjnych wiele firm przemysłowych dokonuje zmian, niezbędnych do budowy bardziej zrównoważonej, ekologicznej przyszłości.

Read more
01.10.2013
Miasta – ekofabryki przyszłości

W miarę szybko postępującej urbanizacji miasta będą stawać się coraz ważniejszym elementem przejścia w stronę gospodarki niskowęglowej. Mogą odegrać w nim rolę wiodącą, pracując nad stworzeniem miejskiej gospodarki cyrkularnej i slow economy.

Read more
01.10.2013
Zamówienia publiczne pod ostrzałem

Zamówienia publiczne od dawna wykorzystuje się w Europie do realizacji celów polityki państwa. Kraje takie jak Włochy czy Francja nadal chcą ich używać do wspierania energetyki odnawialnej. Na szczeblu europejskim mamy jednak do czynienia z procesami, które grożą ograniczeniem ich potencjału jako narzędzia rozwoju przemysłowego.

Read more
01.10.2013
Ku zielonemu odrodzeniu europejskiego przemysłu

W zielonym uprzemysłowieniu nie chodzi tylko o tworzenie zielonych miejsc pracy w określonych sektorach. Chodzi o przekształcenie i ożywienie całego przemysłu w Europie. To prawda, że przyszła konkurencyjność przemysłu europejskiego będzie oparta na zrównoważonym rozwoju. Ale ile będzie to oznaczać relokalizacji, a ile globalizacji? Debata między Natalie Bennett, przewodniczącą Partii Zielonych Anglii i Walii oraz Reinhardem Bütikoferem, europarlamentarzystą i współprzewodniczącym Europejskiej Partii Zielonych.

Read more
01.10.2013
Zielona rewolucja przemysłowa w perspektywie historycznej

Zielona Rewolucja Przemysłowa jest bez wątpienia pozytywną i inspirującą narracją. Jednak czy zielone technologie okażą się zdolne do stymulowania nowej fali wzrostu porównywalnej z rewolucjami przemysłowymi XIX i XX w.?

Read more
01.10.2013
Czarna tradycja, zielona przyszłość

W listopadzie 2013 r. odbędzie się w Warszawie COP – konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. Nietrudno domyślić się, jaki jest misterny plan Tuska: zatrzymać możliwo.ść globalnego porozumienia, które zmusiłoby Polskę do przestawienia się na zielone źródła energii.

Read more
01.10.2013
Europejski przemysł wstaje z kolan

Czy europejska gospodarka może pozostać konkurencyjna bez przejścia niskowęglowej transformacji? Odpowiedź brzmi „nie”. Jak zatem możemy ją taką uczynić? Jedynym wyjściem jest wyraźna zmiana w unijnych priorytetach budżetowych oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

Read more

Cookies on our website allow us to deliver better content by enhancing our understanding of what pages are visited. Data from cookies is stored anonymously and only shared with analytics partners in an anonymised form.

Find out more about our use of cookies in our privacy policy.